Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Els infants i joves tindran 35 activitats a la seva disposició aquest estiu a Castellar del Vallès.
Els infants i joves tindran 35 activitats a la seva disposició aquest estiu a Castellar del Vallès.

35 propostes per a 1.800 infants i joves configuren l’oferta d’activitats del projecte “Un estiu enriquit”

Dimecres 3 de juny de 2020

L’Ajuntament destinarà 270.000 euros a donar suport a les entitats organitzadores i promoure la participació dels infants i adolescents

Un total de 1.800 infants i joves d’entre 1 i 17 anys podran participar enguany a les activitats que es duran a terme aquest estiu a Castellar del Vallès. El nombre de places disponibles respecte l’oferta de propostes estivals de 2019 s’ha doblat en aquest any marcat per la pandèmia de la COVID-19, en què també ha augmentat de 24 a 35 el nombre d’activitats que ofereixen una vintena d’entitats promotores d’educació en el lleure.

Totes les activitats programades enguany s’agrupen en el projecte “Un estiu enriquit”, que s’ha impulsat amb quatre objectius:

  1. Comptar amb una oferta coordinada d’activitats d’estiu, que tinguin en comú objectius com l’acompanyament educatiu i socioemocional i l’enriquiment cultural i lúdic.
  2. Compensar els efectes del confinament amb un estiu ric d’oportunitats educatives, possibilitant la participació generalitzada d’infants i adolescents a les activitats proposades independentment de la capacitat econòmica de les famílies.
  3. Donar suport tècnic i econòmic a les entitats promotores que participen del projecte, vista la dificultat afegida aquest any de complir amb la normativa i protocols sanitaris establerts davant la situació de pandèmia de la COVID-19.
  4. Garantir una oferta inclusiva d’activitats, de manera que els infants i adolescents del municipi puguin escollir a quina activitat d’estiu volen participar i garantint les necessitats educatives específiques.

Per donar suport a les entitats organitzadores i promoure la participació dels infants i adolescents en les activitats incloses a “Un estiu enriquit”, l’Ajuntament destinarà al projecte una dotació extraordinària de 270.000 euros:

Suport a les entitats promotores

Cessió d’equipaments municipals. L’Ajuntament cedirà una vintena d’espais municipals a les entitats promotores que no disposen d’espais propis.

Neteja i desinfecció. La Regidoria d’Espai Públic assumirà la neteja intensiva dels espais de titularitat municipal.

Activitats complementàries. Hi haurà una oferta addicional d’activitats promogudes per l’Ajuntament i per les mateixes entitats promotores que es faran al carrer i les places, sempre complint amb la normativa sanitària. D’aquesta manera, infants i adolescents tindran l’oportunitat de tastar propostes diferents a la del seu propi casal.

Formació i suport. Aquest mes de juny s’han organitzat cinc formacions virtuals per donar suport als organitzadors (normativa sanitària, acompanyament emocional, primers auxilis, abusos sexuals i atenció a les necessitats educatives específiques). Durant el desenvolupament de les activitats, també s’oferirà suport tècnic al monitoratge i es farà seguiment d’infants amb necessitats educatives específiques.

Subvenció per al monitoratge responsable de seguretat i higiene. Aquesta és una de les novetats establertes per la normativa. L’Ajuntament subvencionarà les entitats promotores perquè puguin fer front a la despesa d’aquesta nova figura: per als casals de menys de 70 participants, s’atorgaran ajuts per a la contractació d’un monitor/a responsable de seguretat i higiene, mentre que per als de més 70 participants, els ajuts seran per a la contractació de dos monitors/es.

Suport a la difusió: espai web (www.castellarvalles.cat/estiuenriquit, a partir de divendres 5 de juny, campanya a les xarxes socials municipals i suplement a L’Actual que es publicarà divendres 5 de juny. També podeu consultar els detalls de les propostes a www.castellarvalles.cat/activitatsestiuenriquit.

Suport a les famílies

Ajuts econòmics per a les quotes d’activitats i menjador. S’ha incrementat la partida pressupostària per poder ampliar els llindars de renda que fan possible accedir a la subvenció i l’import que s’atorgarà a cada menor. D’aquesta manera es vol tenir en compte la situació de crisi econòmica generada per la COVID-19. En funció dels ingressos familiars, s’atorgaran subvencions durant un màxim de cinc setmanes i en tres trams diferenciats: el 30% de la quota d’inscripció al casal, amb una aportació per infant/adolescent no superior a 40 euros a la setmana; el 60% de la quota d’inscripció al casal, amb un import per infant/adolescent no superior a 50 euros a la setmana; el 90% de la quota d’inscripció al casal, amb un import per infant/adolescent no superior a 60 euros a la setmana. També s’han establert ajuts de menjador de les activitats d’estiu per un import màxim de 30 euros a la setmana. Ambdues sol·licituds d’ajuts es poden fer del 8 al 19 de juny. Podeu consultar-ne més detalls al web www.castellarvalles.cat/ajutscasalsdestiu.

Ajuts econòmics a les famílies amb infants que tinguin necessitats educatives específiques. L’Ajuntament ha incrementat de 10.000 a 25.000 euros l’import dels ajuts a les famílies amb menors que tinguin Necessitats Educatives Específiques (NEE). L’ajut és sol·licitat per les famílies i l’Ajuntament subvenciona la contractació del monitoratge específic que atén els/les participants d’aquest col·lectiu.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40