Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Terrassa tancada dimecres 18 de març a Castellar del Vallès.
Terrassa tancada dimecres 18 de març a Castellar del Vallès.

L’Ajuntament presenta un Pla de xoc per donar resposta a l’impacte econòmic i social del COVID-19

Dimecres 18 de març de 2020

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha anunciat la posada en marxa d’un Pla de xoc per donar resposta a l’impacte econòmic i social del COVID-19. Es tracta d’un paquet de mesures que es divideix en quatre grans àmbits: el dels impostos municipals; el de l’activitat comercial i del teixit productiu; el de la prestació dels serveis públics locals; i el de l’àmbit social.

Les mesures econòmiques adoptades fins al moment són les següents:

Impostos municipals

- Pla individualitzat per ajornament o fraccionament dels tributs municipals, sense recàrrecs.

- Estudi de la modificació del calendari fiscal per ajornar la data de pagament d’alguns impostos municipals.

- Gratuïtat de l’estacionament en zona blava durant l’estat d’emergència per COVID-19.

Activitat econòmica i teixit productiu

- Llicències de terrasses: els titulars de bars i restaurants no hauran de pagar les taxes corresponents d’ocupació del domini públic local pels dies que no han pogut obrir.

- Taxa per la recollida de residus: els titulars dels establiments que tinguin l’activitat tancada a causa del decret d’Estat d’alarma no hauran de pagar la part d’aquesta taxa corresponent als dies en què no han obert al públic.

- Taxa del Mercat ambulant: no es cobrarà la taxa als paradistes del mercat ambulant dels dissabtes que hagin vist suspesa l’activitat.

- Locals per a emprenedors/es del Centre de Serveis: no es cobrarà el lloguer durant el període en què l’edifici estigui tancat.

- Impuls d’un pla de reactivació econòmica per al teixit productiu un cop superada la situació d’emergència sanitària.

- Reformulació de les línies actuals de suport a l’activitat econòmica per recollir els efectes derivats del COVID-19.

- Dur a terme una campanya de sensibilització conjuntament amb les associacions empresarials i de comerç del municipi per tal de promoure l’economia local i el consum de productes de proximitat.

Prestació dels serveis públics locals

- Continuïtat dels contractes de serveis i obres vigents, iniciats o previstos per a 2020.

- Indemnització als contractistes municipals que hagin experimentat pèrdues per la suspensió de l’execució de contractes, i no s’hagin rescabalat amb fons de suport dels governs estatal o autonòmic.

- Mantenir el termini mitjà de pagament a proveïdors de l’ajuntament, que en el darrer trimestre estava per sota dels 10 dies.

Àmbit social

- Devolució de rebuts ingressats per taxes i preus públics per la prestació de serveis, pels dies en què aquests no s’han pogut prestar:

  • Ludoteca
  • Escola de Música
  • Cursos d’El Mirador
  • Cursos del Casal Catalunya

- El Complex SIGE Puigverd no cobrarà les quotes del mes d’abril si les instal·lacions continuen tancades. A més, està estudiant fórmules de compensació a abonats/des pels dies de tancament del mes de març.

- Les Escoles Bressol Municipals no cobraran les quotes a les famílies usuàries durant el temps en què aquestes estiguin tancades.

- Ajuts al lloguer: s’ampliaran les subvencions  i ajuts al lloguer a famílies amb pocs recursos o en situació de vulnerabilitat econòmica.

- Beques menjador: a partir de divendres es distribuiran 216 targetes moneder per tal de garantir la suficiència alimentària dels infants que estan rebent ajut de menjador.

Servei d’Atenció Domiciliària i Servei Local de Teleassistència: es reforçarà la informació i atenció a les persones usuàries d’aquests serveis.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40