Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

L'acte s'ha celebrat a la Sala d'Actes d'El Mirador
L'acte s'ha celebrat a la Sala d'Actes d'El Mirador

Castellar presenta el Dispositiu Local d’Inserció, una xarxa de recursos i serveis per donar suport a joves d’entre 15 i 20 anys

Dijous 17 de març de 2011

La Sala d’Actes d’El Mirador ha estat avui l’escenari de presentació del Dispositiu Local d’Inserció de Castellar del Vallès (DLI) per a la transició escola-treball, en un acte que ha comptat amb la presència de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, del regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, Joan Creus,  i del coordinador de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona, Josep Comas.

L'any 2009 es va realitzar la diagnosi sobre la situació de la transició escola-treball al municipi, fase que va ser molt participativa: van organitzar-se dues jornades de treball que van aplegar nombrosos tècnics municipals de les diverses àrees implicades en la matèria, i es van establir el marc teòric dels dispositius locals d'inserció, el perfil del jovent destinatari, els rols dels diferents agents i els protocols d'actuació.

Fruit d'aquesta feina s’ha presentat ara el dispositiu local d'inserció com una xarxa organitzada de recursos i serveis municipals i extramunicipals, que dóna suport als joves d'entre 15 i 20 anys en la transició al món laboral. Els quatre elements clau del model són la informació, l'orientació, la formació i la inserció. L'organització és flexible per adaptar-se a les necessitats del territori, i es treballa de forma transversal a partir dels principis d'universalitat de l'accés als recursos, l'equitat i la diversitat.

Els dispositius locals d'inserció són una eina impulsada per l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona, dins el programa Transició escola-treball, per millorar i fer més eficient el conjunt de serveis, recursos i accions d'un municipi adreçades a la transició escola-treball, que reclama el treball coordinat dels diferents serveis municipals i els agents socioeducatius del municipi, així com la implicació del món empresarial del territori.

També ha estat presents avui a l’acte de presentació la secretària tècnica del DLI, Carme Guirao. Durant l’acte, a més, s’ha dut a terme una conferència sobre el paper dels ajuntaments en els processos de Transició Formació Ocupació, a càrrec de Joan Josep Berbel.

Estructura i funcionament

Tots els joves que estudien, que cerquen la seva primera feina, que volen millorar la seva situació laboral, que tenen interès a ampliar la seva formació o que volen resoldre dubtes laborals rebran a través del DLI recursos formatius i tindran una  possibilitat d’inserció a l’entorn laboral.

Impulsat a través de les regidories de Promoció Econòmica i Ocupació, Educació, Joventut i Benestar Social, aquesta xarxa està formada també pels propis joves, per agents formatius, econòmics i socials, i per professionals d’altres administracions supralocals, esdevenint un projecte transversal. Tots aquests agents, amb la col•laboració de les altres regidories de l’Ajuntament, treballaran estructurats en diferents òrgans de participació i gestió per tal d’oferir als joves recursos i assessorament directe.

En aquest sentit, els òrgans que conformen el DLI són, d’una banda, una comissió general formada pels representants de tots al agents del Dispositiu, que es reunirà com a mínim dues vegades l’any: per presentar el pla de treball i per valorar-lo i fer-ne el seguiment.

A més, el DLI està format per una comissió estratègica, d’àmbit polític, presidida per l’alcalde i formada pels regidors de les àrees de Promoció Econòmica i Ocupació, Educació, Joventut i Benestar Social. Entre d’altres funcions, aquest òrgan, que es reunirà un mínim d’una vegada l’any, definirà les línies d’orientació i els objectius del DLI, i marcarà les línies estratègiques del pla de treball. D’altra banda, una comissió gestora, formada per professionals representants de les regidories impulsores, es reunirà com a mínim un cop al mes i s’encarregarà, entre d’altres, de garantir l’acompliment de les funcions del DLI, de vetllar pel seu bon funcionament, i de supervisar i fer el seguiment de l’execució del pla de treball.

Finalment, diversos grups de treball desenvoluparan les propostes que es derivin del pla de treball i s’encarregaran de detectar els possibles punts febles i de fer suggeriments de millora, mentre que la coordinació tècnica anirà a càrrec d’un professional que gestionarà i farà executar les decisions preses en el sí de la comissió gestora.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40