Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'una sessió plenària anterior
Imatge d'una sessió plenària anterior

Acords del Ple municipal ordinari del 28 de setembre de 2010

Dimecres 29 de setembre de 2010

Aprovació del compte general 2009

El Ple municipal ordinari celebrat dimarts, 28 de setembre, va aprovar el compte general de l’Ajuntament de l’exercici 2009, així com la seva tramesa a la Sindicatura de Comptes. L’adopció d’aquest acord suposa l’últim pas per a l’aprovació definitiva del compte general, després que la Comissió Especial de Comptes n’aprovés per unanimitat un informe favorable, i que no s’hagin produït reclamacions durant el període d’exposició pública. L’acord va comptar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC, els 6 regidors de CiU i els 2 regidors d’ERC, i amb els vots en contra dels 2 regidors de L’Altraveu. El regidor no adscrit va excusar la seva presència al Ple.

Modificació del Pla de Sanejament

També es va portar a l’aprovació del Ple una modificació del Pla de Sanejament per al període 2009-2012 que es va aprovar al Ple de juliol de 2009. La modificació obeeix, d’una banda, a l’actualització dels crèdits del capítol de personal per a l’any 2010 i exercicis següents, per tal d’adequar-los a les noves retribucions aprovades pel consistori després de l’aplicació del Reial Decret-Llei 8/2010 de 20 de maig de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic. El segon motiu és actualitzar les xifres corresponents a l’endeutament, després que s’hagi consensuat amb el Departament de Política Financera de la Generalitat sol·licitar aquest 2010 el préstec d’inversions previst per a l’any 2011. La raó és la impossibilitat de formalitzar nous crèdits a partir de 2011, una mesura que es recull també al Reial Decret-Llei 8/2010 de 20 de maig.

Tot i això, la previsió inicial inclosa en el Pla de Sanejament de sol·licitar un préstec d’1.850.000 euros es reduirà a una sol·licitud de 800.000 euros amb l’objectiu de reduir el rati d’endeutament, que passarà del 91% inicialment previst al 87%. Així, en aquesta actualització del Pla es donarà de baixa el préstec previst l’any 2011 per 1.850.000 euros i es donarà d’alta un préstec de 800.000 euros de l’any 2010.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC, les abstencions dels 6 regidors de CiU i dels 2 regidors d’ERC i els vots en contra dels 2 regidors de L’Altraveu.

Conveni Obra Social Benèfica

Un altre dels punts de l’ordre del dia del Ple consistia en l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’Obra Social Benèfica (OSB) que té per objectiu donar estabilitat i viabilitat econòmica i social a aquesta entitat. Entre d’altres aspectes, el conveni recull el compromís de l’Ajuntament de cobrir el deute de l’OSB xifrat en 800.000 euros a través de subvencions directes o préstecs, d’assumir els càrrecs bancaris per les obres que s’han dut a terme, i de la concertació de dues places per a casos d’urgència que siguin derivats des de la Regidoria de Benestar Social, el cost de les quals assumeix el consistori. Amb aquest conveni, es preveu que l’Obra Social Benèfica arribi a una situació d’equilibri econòmic a partir de 2012.

L’acord es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC i les abstencions dels 6 regidors de CiU, els 2 regidors de L’Altraveu i els 2 regidors d’ERC.

Nou conveni amb la Generalitat per a l’ampliació del CAP

L’ordre del dia del Ple també contemplava l’aprovació d’un nou conveni de cooperació amb el Departament de Salut del a Generalitat de Catalunya per a l’ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària de la vila. Aquest nou conveni recull una reducció de 60.000 euros en la despesa prevista per dur a terme els treballs en termes d’equipament de l’edifici i, per tant, també es modifiquen les anualitats fixades per als anys 2011 i 2012. L’Ajuntament avançarà l’import de les obres, valorades en 932.000 euros, i la Generalitat retornarà al consistori l’import corresponent a la redacció del projecte constructiu i a l’execució de les obres en tres anualitats fixades entre 2010 i 2012.

La proposta va comptar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC, els 2 regidors de L’Altraveu i els 2 regidors d’ERC, i amb les abstencions dels 6 regidors de CiU.

Al·legacions a l’estudi informatiu de l’autovia orbital de Barcelona

L’Ajuntament de Castellar demanarà al Ministerio de Fomento que es segregui de l’estudi informatiu de l’autovia orbital de Barcelona el tram de connexió entre la carretera B-124 i l’enllaç amb la ronda Oest de Sabadell. Així es va decidir en el marc del Ple municipal del mes de setembre on, a més d’aquesta proposta, es va aprovar també instar el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat perquè agiliti els treballs de redacció del projecte executiu del desdoblament de la carretera B-124. Aquest segon acord inclou també la sol·licitud que s’acceleri la licitació i l’adjudicació d’obres d’aquest projecte, per tal de poder-se coordinar amb el Ministerio de Fomento a l’hora d’executar ambdues actuacions.

L’objectiu principal d’aquestes propostes és facilitar un accés directe a la Ronda Oest de Sabadell i a l’autopista C-58, a més de contribuir a resoldre els problemes de mobilitat interna de Sabadell, motivats en part per l’afluència del trànsit extern de Castellar.

L’acord es va aprovar amb els vots a favor dels 10 regidors del PSC i dels 6 regidors de CiU, les abstencions dels 2 regidors d’ERC i els vots en contra dels 2 regidors de L’Altraveu.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40