Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El ple aprova uns pressupostos de 31,88 milions d'euros per al 2007

Dimecres 20 de desembre de 2006
Durant la sessió plenària d'ahir es van aprovar els comptes municipals per a l'exercici de 2007 que estan fixats en 31,88 milions, que suposen un creixement del 15,61% respecte a 2006. El pressupost per a l'any que ve posa l'accent en les inversions, amb una despesa prevista de 9,9 milions d'euros. En la trobada prèvia de la junta de portaveus, es va decidir dividir en dues parts –la que correspon a la plantilla i la de pressupost ordinari- per debatre-les i votar-les separadament. La regidora de Règim Intern, Gemma Perich (CiU), va indicar que la tendència en política de personal "és tenir una plantilla que creixi moderadament, amb treballadors cada vegada més especialitzats" i va destacar que una de les característiques del pressupost és la contenció de la despesa "que es troba en un percentatge òptim" que suposa un 34,67% del total, el percentatge més baix en relació a pressupostos anteriors. Perich va posar com a exemple que al 2003 el capítol de personal "suposava el 41% del total" i va subratllar que "el pressupost cada any s'incrementa mentre que la partida de personal es manté". La regidora de Règim Intern va enumerar les noves incorporacions a la plantilla que es concreten en un tècnic responsable de protecció civil i custòdia de territori a l'Oficina 21, un nou agent a la Policia Local, un tècnic mig de gestió per disciplina i un auxiliar administratiu al Servei d'Atenció Ciutadana. El regidor socialista Jordi Carcolé va intervenir en aquest punt de debat criticant "la manera com l'equip de govern ens ha fet arribar la documentació relativa al personal, que ens va arribar el mateix dia de la comissió informativa". Carcolé va dir que el capítol de personal és prou important per estudiar-lo a temps "perquè estem parlant que les despeses en personal suposen el 24% del total del pressupost, un 35% si excloem les inversions". El regidor del PSC va manifestar que el seu grup no entenia "com es pot incrementar la plantilla i que aquest capítol només augmenti un 3% quan en realitat aquest increment tan sols hauria de correspondre a l'IPC i no a les noves incorporacions". La part de personal del pressupost es va aprovar amb els 10 vots de l'equip de govern (CiU i ERC) mentre que hi va haver sis abstencions, les corresponents a ICV-EUiA i PSC. Debat sobre les inversions L'alcaldessa de Castellar del Vallès, Montse Gatell (CiU), va explicar que el pressupost es divideix en dos grans apartats: 21.950.250 euros corresponen al pressupost ordinari, el que representa un augment de la despesa corrent de l'11,65% en relació a l'exercici vigent, mentre que 9.938.500 euros es destinaran a completar el programa d'inversions inclòs dins el Pla d'Acció Municipal 2004-2007 elaborat per l'equip de govern que formen CiU i ERC. Gatell va dir que "en relació al 2006, el pressupost del 2007 ve marcat per la contenció de la despesa corrent i per un major protagonisme de les inversions en el global del pressupost, que suposaran el 31,17%". L'alcaldessa va explicar que la proporció entre inversions i ordinari per aquest nou exercici és pràcticament la mateixa que la corresponent a tot el mandat 2004-2007. L'alcaldessa va dir, quant als ingressos, que aquests suposen un increment "raonable" en relació als previstos per al 2006 i que aquest obeeix a diversos criteris com la generació de nous ingressos a causa dels augments de l'activitat i de la població, la contenció de la pressió fiscal a la ciutadania, l'increment de les aportacions d'altres administracions i la generació de nous ingressos a partir de noves concessions. Quant a inversions, l'alcaldessa de Castellar va destacar que el gruix més important anirà destinat a les reformes de la plaça Major i de l'Auditori municipal i que els prop de 10 milions d'euros previstos al programa d'inversions 2007 es finançaran principalment amb la venda de patrimoni (57,12%), la contractació d'operacions de crèdit (34,81%) i les aportacions d'altres administracions (7,91%). Gatell va voler deixar clar que si bé és cert "que la plaça Major s'endú una part del pastís important del pressupost d'inversions, la seva realització no ha hipotecat la capacitat d'inversió en altres equipaments o infraestructures" i va dir que "la plaça Major no ens ha fet oblidar altres necessitats". L'alcaldessa va finalitzar el seu discurs dient que, difícilment Castellar haurà de fer front "mai més a la creació de dos centres d'atracció social i comercial com són la plaça Major i l'Espai Tolrà". El regidor d'Hisenda, Jordi Permanyer (ERC), va referir-se a l'àmbit dels tributs i de com poden generar ingressos. En relació a l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) s'ha previst un increment del 12,24%, d'acord amb les perspectives de recaptació i que és molt similar a l'augment plantejat l'anterior pressupost, que era de l'11, 36%. Respecte a l'IAE, aquest creixerà un 21,95%, "un augment considerable perquè Castellar supera els 20.000 habitants". Quant a l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, "hi ha hagut un cert estancament en relació a les pujades d'altres exercicis". Permanyer va acabar la seva intervenció dient que aquest equip de govern "ha estat agosarat amb aquest pressupost i s'ha mantingut el ritme d'inversions amb un grau d'execució important". El regidor va afegir que els comptes que es presentaven a aprovació són un exemple "de bona gestió, s'han reduit despeses, sense incrementar la pressió fiscal i mantenint un nivell d'endeutament dins dels paràmetres màxims sense autorització de la Generalitat". La regidora del PSC Rosa Massot va comentar la posició del seu grup sobre el pressupost ordinari. Després de criticar una vegada més el retard a l'hora de tenir tota la documentació, Massot va censurar, a parer seu, el poc rigor de l'equip de govern a l'hora de redactar els pressupostos. Massot va posar com a exemple la taxa de serveis de cultura i ensenyament pel qual estava previst "ingressar 900.000 euros, quan en realitat havia de ser 90.000". Segons Massot, això ha obligat a inflar altres partides. La regidora socialista va apuntar que el seu grup no havia rebut encara ni la memòria d'alcaldia ni el quadre econòmic i financer que ha d'acompanyar el pressupost i va recomanar que "si en quatre anys no hem après, potser haurem d'anar a escola". Massot també va esmentar "l'augment desorbitat" d'algunes despeses com les del telèfon, calefacció i neteja. Per la seva banda, el regidor del PSC, Pepe González, va comentar la partida d'inversions i va assegurar que "la gestió dels pressupostos és la demostració de la política erràtica i sense criteri d'aquest govern". González va subratllar que en anys anteriors, la inversió prevista "ha estat inferior mentre de cop, ara s'han adonat que el 2007 és un any electoral". El regidor socialista va explicar que la plaça Major "ha condicionat la política general d'aquest ajuntament". Respecte a l'Espai Tolrà, González va indicar que si algun alcalde o empresari de la comarca "li expliquem el rendiment que treiem d'aquest espai de 55.000 metres quadrats, no s'ho creu". El regidor del PSC va demanar un pla de gestió integral per a l'equipament i va qüestionar algunes partides com la de manteniment de carrers, la xarxa d'aigua potable al Racó i el pla d'accessibilitat. El regidor d'ICV-EUiA, Xavier García, va subratllar que els pressupostos de 2007 "són els comptes de les grans obres, de les infraestructures i de la pedra". García va apuntar que els pressupostos van adreçats a inversió mentre que l'Àrea de Serveis a les Persones "està per sota de la mitjana dels increments". En resum, García es va referir als comptes municipals com els de la vella escola "no del segle XXI i que no fomenten la convivència". En el torn de rèpliques, Permanyer va voler contestar a la intervenció del regidor Pepe González (PSC) dient que "si bé no traiem un rendiment econòmic de l'Espai Tolrà, sí que en traiem un de social". Respecte a la política per a les persones criticada pel regidor d'ICV, Permanyer va preguntar-li "si no era política social les bonificacions en els impostos o fer el manteniment a les escoles". García va tornar a intervenir dient que l'equip de govern practica "una política populista de no incrementar impostos". Gatell va titllar el discurs "d'absolutament demagògic", en part "fonamentat pel desconeixement sobre el pressupost". Finalment, el pressupost ordinari i les inversions per al 2007 es van aprovar amb els 10 vots a favor de l'equip de govern (CiU - ERC) i els 6 vots negatius de l'oposició (PSC - ICV-EuiA).
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40