Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Òrgans de participació

Consell de Cultura

Castellar del Vallès té una important activitat cultural, promoguda des dels diversos àmbits i agents que treballen en aquest camp a tot el municipi.  La cultura en una societat, en aquest cas Castellar, es basa en la relació de les persones i en la construcció d'un imaginari col·lectiu que permet a tothom saber com actuar dins el seu entorn. En conseqüència la cultura serveix per donar cohesió, generant una identitat comuna en una societat cada cop més complex, diversa i canviant. La importància d'aquesta activitat i l'extens teixit associatiu porten a ampliar els canals de participació i d'informació en les polítiques culturals. Aquestes consideracions han fet que el Consistori hagi coincidit en la conveniència de crear un organisme de caràcter consultiu i participatiu, en el que es pot conèixer, valorar i participar en l'activitat cultural de Castellar del Vallès i que dota el poble d'un lloc de trobada de la vida  cultural.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40