Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Atenció individual i familiar

Equip Bàsic d'atenció primària

Els Serveis Socials d'Atenció Primària són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials als que la ciutadania es pot adreçar. Tenen per objecte contribuir a la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i, de manera específica, d'aquells que per diferents raons necessiten un especial suport.

L'equip Bàsic d'Atenció Primària està integrat per un conjunt de serveis  i professionals que faciliten l'accés de la població als diferents recursos socials existents  i porten a terme:

 • Orientació, assessorament i suport per atendre les necessitats socials dels ciutadans.
 • Tramitació de recursos de la xarxa social.
 • Detecció de les necessitats personals, familiars i comunitàries del municipi.
 • Intervenció en nuclis convivencials en situacions de risc social elaborant diagnòstics i plans de millora.
 • Desenvolupament del Programa individual d'atenció a la dependència.
 • Gestió dels serveis d'atenció domiciliària.
 • Impuls de programes comunitaris que cerquen la integració i la participació social.
 • Aplicació de protocols de prevenció i d'atenció davant dels col·lectius més vulnerables.
 • Atenció a les urgències socials.

Per tenir accés al servei cal posar-se en contacte en el següent horari:

Dilluns a divendres: 09.00 a 14.00 h

Dimecres tarda: 15.00 a 18.00 h (només administració)

Horari d’estiu (de l’ 1 de Juliol fins després Festa Major - setembre)

Dilluns a divendres 09.00 a 14.00h

 • Envia
 • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40