Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Directori

Regidoria de Finances i Coordinació

Adreça | Pg. Tolrà, 1. Palau Tolrà
Tel | 93 714 40 40
a/e | rendes@castellarvalles.cat
Horari | Horari d’atenció: de 8 a 15 h, de dilluns a divendres.
Titularitat | Públic

Competències:

  • Intervenció, tresoreria i gestió tributària.
  • Planificació econòmica.
  • Coordinació i supervisió de caràcter polític de la totalitat dels assumptes que han de ser sotmesos als òrgans de govern, realitzant tasques de coordinació i/o seguiment.
  • Coordinació i elaboració de les directrius necessàries per a l'actuació municipal coordinada de caràcter transversal.
  • Disseny i impuls de projectes de transcendència municipal.
  • Iniciativa i coordinació de l'elaboració de la normativa orgànica municipal.
  • Seguiment i coordinació de la implantació dels plans i projectes d'interès estratègic del municipi.
  • Coordinació política dels plans i programes destinats a la recerca de recursos d'altres adminsitracions públiques.
  • Identificació de fonts de finançament extern per a la gestió dels projectes municipals.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Classificació

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40