Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 28 de maig

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació actes anteriors PLE2024/5 Ordinària 30/04/2024 PLE2024/6 Extraordinària amb urgència 14/05/2024

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia de la núm. 543 a la 689 de 2024

3.- Aprovar la modificació de crèdit número 4/2024 del Pressupost per a 2024

4.- Aprovar la modificació 2/2024 plantilla

5.- Aprovar la modificació 1/2024 de l’organigrama funcional de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

6.- Aprovar la modificació 3/2024 de la relació de llocs de treball del personal al servei de l’ajuntament

7.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

8.- Moció formulada conjuntament per tots els grups municipals que porta per títol: Moció per a presentar la candidatura de Castellar del Vallés per esdevenir capital de la sardana per l’any 2027

9.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC que porta per títol: Moció Centre Feliuenc

10.- Proposicions i mocions sobrevingudes

11.- Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40