Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El Palau Tolrà, seu principal de l'Ajuntament, en una imatge aèria.
El Palau Tolrà, seu principal de l'Ajuntament, en una imatge aèria.

El consistori celebra una audiència pública prèvia a l’aprovació del pressupost i les ordenances fiscals 2022

Dimecres 6 d'octubre de 2021

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va dur a terme ahir dimarts, 5 d’octubre, l’audiència pública telemàtica de presentació de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals per a l’any 2022, que se sotmetrà a la consideració del Ple el dilluns 18 d’octubre.

La tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Yolanda Rivera, va ser l’encarregada d’explicar l’avantprojecte dels comptes municipals per a l’any que, que sumen un import total de 27.401.018,70 euros, el que suposa un increment del 14,13% respecte l’any anterior. La regidora va subratllar que la proposta de pressupost per al 2022 “permet consolidar la recuperació de Castellar mantenint els criteris de prudència financera”.

El pressupost 2022 compta amb 3,4 milions d’euros més gràcies a l’augment dels ingressos municipals. D’una banda, es preveu incrementar en un 23% la participació en els tributs de l’Estat i rebre 700.000 euros més de subvencions procedents de la Generalitat i la Diputació de Barcelona. D’altra banda, es disposarà d’1,1 milions d’euros de préstec a llarg termini que s’ha pogut contractar per la flexibilització de la regla de la despesa. Tot i això, es preveu mantenir l’endeutament en el mínim històric del 16%.

Rivera va destacar l’aposta del pressupost de despeses pels serveis públics bàsics, que augmenten en un 18%, i per la protecció i promoció social, amb un increment del 16%. Per contra, les despeses financeres (interessos + amortitzacions) disminuiran un 21,40%.

Reforç de la protecció social

El pressupost posa èmfasi en el conjunt de programes de protecció i promoció social, que augmentaran en 425.000 euros, especialment per als col·lectius més vulnerables a la pandèmia. És significatiu l’increment de la despesa en l’àmbit de la diversitat funcional, que es doblarà fins arribar a un total de 336.500 euros entre les subvencions a entitats i les inversions en accessibilitat. En aquest àmbit destaquen l’increment de les subvencions per a la contractació de vetlladores a les aules, la creació d’una partida per facilitar el transport a persones amb diversitat funcional i els increments en transport adaptat, eliminació de barreres arquitectòniques i altres programes d’atenció.

D’altra banda, les despeses de funcionament dels serveis socials municipals també s’incrementen en un 18%. En destaca que els ajuts a entitats que treballen en aquest sector, Creu Roja i Càritas, augmenten un 118% i un 80% respectivament. Altres despeses destacades en l’àmbit d’atenció a les persones són les destinades al Servei d’Atenció Domiciliària (+20%), programes de salut (+5,5%), infància i adolescència (+16,5%) i joventut (+53,5%).

A més, es dona continuïtat a diversos programes de suport a persones amb escassa capacitat econòmica i famílies monoparentals, per facilitar la mobilitat per raó d’estudis, a empreses que contractin persones desocupades o de nova creació, i a l’acollida de persones refugiades. A més, s’incrementa el suport a les associacions de familiars d’alumnes (AFA).

Impuls a la sostenibilitat i manteniment d’espais públics i equipaments

L’aposta per la transició ecològica i la sostenibilitat tindrà continuïtat el 2022 amb un increment de prop del 24% respecte l’any anterior. Aquests augments es materialitzaran en la millora de la recollida de residus, el manteniment del camí del riu i de les franges perimetrals, els arranjaments de camins, el projecte “Cuidem el bosc, el bosc ens cuida” i diversos estudis ambientals. En aquest àmbit, l’augment de la despesa serà de 576.000 euros.

També cal destacar el reforç en prop del 22% en el manteniment de l’espai públic, especialment pel que fa a neteja viària, jardineria, eficiència energètica i condicionament de la via pública. També augmenta en un 12,5% la neteja d’equipaments per tal d’adaptar-se al seu ús més intensiu.

Ordenances fiscals, endeutament i inversions

En relació a les ordenances fiscals, Rivera va explicar que el 2022 serà de “contenció” ja que els impostos i taxes s’apujaran un 1,5%, és a dir, per sota de la previsió de tancament de l’Índex de Preus al Consum per al 2021, que segons diversos organismes (INE i FUNCAS) podria estar situat entre el 3,3 i el 3,4%.

Pel que fa als ajuts fiscals, l’Impost de Béns Immobles ampliarà fins a 5 anys la bonificació del 50% per la instal·lació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia provinent del sol per a autoconsum en immobles d’ús residencial. A més, la taxa de terrasses de bars i restaurants es bonificarà en un 50% i s’ampliaran diverses bonificacions en preus públics per a persones amb diversitat funcional.

En relació amb l’endeutament, la previsió és mantenir-lo en un nivell mínim (3,67 milions d’euros a finals del 2022), l’import més baix dels darrers 21 anys.

Finalment, l’Ajuntament preveu doblar el pressupost d’inversions que es va preveure el 2021 fins arribar a 2,3 milions d’euros, finançats amb recursos ordinaris (33%), una subvenció de la Diputació de Barcelona (18%) i la contractació d’una operació de crèdit (49%). A aquests imports caldrà sumar-hi l’aplicació dels romanents de tresoreria acumulats per l’Ajuntament, que per segon any consecutiu es podran fer servir per a inversions.

Podeu consultar un resum de la proposta de pressupost i del pla d’inversions al web municipal: www.castellarvalles.cat/audienciapublica.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40