Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Un 96% de la població disposa d’Smartphone i un 94% de connexió fixa d’Internet a casa

Dijous 8 de juliol de 2021

Així ho desvetlla un estudi que s’ha dut a terme per mesurar l’escletxa digital a la vila entre la població castellarenca

El 96,38% de les llars de Castellar del Vallès disposa com a mínim d’un dispositiu d’accés a Internet. Així es desprèn de l’enquesta sobre usos i coneixements de les TIC  que es va fer entre els passats 12 i 30 d’abril. L’estudi, encarregat per l’Ajuntament a l’Institut Opinòmetre, s’ha fet sobre una mostra de 800 entrevistes telefòniques a majors de 16 anys i tenia com per objectiu mesurar el nivell d’escletxa digital a la vila.

Sis dispositius amb accés a Internet a cada llar

Els resultats posen de manifest que el tipus de dispositiu més freqüent a les llars castellarenques és l’Smartphone (96%). El segueixen els ordinadors portàtils (80%), les tauletes (67%), els ordinadors de sobretaula (52%), l’Smart TV (49%) i les consoles (21%).

Cada llar compta amb una mitjana de 6,14 dispositius amb accés a Internet, mentre que cada persona en té, també de mitjana, 2,02. La mitjana de dispositius supera els 8 a les llars on hi ha joves de 16 a 24 anys i arriba quasi a 8 on hi ha persones de 45 a 54 anys.

Per edats, el 70% de les persones de 75 i més anys disposen d’Smartphones. Aquest percentatge arriba al 94% a la franja de 65 a 74 anys i assoleix pràcticament el 100% per a tots els grups d’entre 16 i 64 anys.

Connexió fixa a Internet

Una altra dada rellevant de l’estudi és que el 94% de les llars de la vila disposa  de connexió fixa a Internet. Tanmateix, el grup d’edat de 75 i més anys compta amb una taxa de connexió sensiblement inferior, del 55%, mentre que la franja de 65 a 74 anys es troba lleugerament per sota de la mitjana (90%). A la resta de grups d’edat, aquest percentatge oscil·la entre el 98 i el 100%.

La taxa de connexió depèn en bona mesura del nivell d’estudis. Així, la taxa és sensiblement menor entre els que no tenen els estudis obligatoris acabats (47%), mentre que els que disposen d’estudis postobligatoris o universitaris superen el 98%.

Pel que fa al 6% de persones que no tenen connexió a Internet a la llar, les principals raons que aquestes aporten són que no fan servir la xarxa (43%), que no la saben utilitzar (27%), que ja es connecten a través del mòbil o tauleta (8%) o que no es poden permetre pagar la connexió (4% dels casos).

Pel que fa al tipus de connexió, la fibra òptica s’ha consolidat com la més utilitzada, ja que arriba al 87% de les llars, set anys després de la seva implantació a la vila.

Ús diari d’Internet per a missatgeria, actualitat, correu electrònic i xarxes socials

Altres dades interessants respecte l’ús d’Internet són que 9 de cada 10 persones entrevistades fa servir Internet diàriament. Segueixen aquesta tendència la majoria de persones amb estudis postobligatoris i universitaris (95%), mentre que les que només tenen estudis obligatoris es connecten cada dia a Internet en un 80% dels casos. Aquesta taxa baixa fins al 44% entre les persones sense estudis. Estudiants, persones ocupades o en situació d’atur mostren taxes del 100% o properes, mentre que jubilats i persones que fan tasques no remunerades se situen al volant del 70%.

En relació amb les activitats que els usuaris fan diàriament a Internet, les cinc més destacades són: utilitzar els serveis de missatgeria tipus WhatsApp o Telegram (92%), llegir notícies d’actualitat (70%), fer ús del correu electrònic (69%), utilitzar xarxes socials (60%) i consumir lleure cultural (39%). Amb una periodicitat setmanal destaquen també les gestions i consultes bancàries (43%) o de salut (23%).

Segons el mateix estudi, cal destacar que un 91% de la població disposa de correu electrònic, ja sigui personal (45%), professional (12%) o d’ambdós tipus (43%).

Treball i formació en temps COVID

L’enquesta també revela que el 47% de les persones ocupades va poder teletreballar des de casa durant els mesos de confinament. A més, un 37% de persones entrevistades va dur a terme, durant el mateix període, algun tipus de formació en línia.

També cal remarcar que el 84% de les llars amb menors de 16 anys van respondre afirmativament a la pregunta de si havien pogut seguir correctament l’educació de forma online durant el confinament, enfront a un 12% que va donar una resposta negativa especialment per dos motius: perquè el centre no va oferir educació en línia o perquè no es disposava de bona connexió.

Finalment l’estudi també dona a conèixer diferents aspectes sobre alguns serveis municipals vinculats a les TIC. Respecte el servei WI-FI municipal, els punts de connexió més coneguts, en un 70%, són els que ofereixen a El Mirador i a la Biblioteca Antoni Tort. Un percentatge similar de les persones entrevistades pensa que seria oportú que Castellar disposés d’una xarxa Wi-Fi oberta. Pel que fa a El Mirador, un 60% de les persones enquestades sap de l’existència de l’equipament i un 48% en coneix l’oferta formativa.

Respecte els mitjans que es fan servir per estar al dia del que passa a Castellar, el setmanari L’Actual és el canal que més fa servir la població per informar-se (61%), tot i que les xarxes socials ja són el segon mitjà més utilitzat (50%). D’entre aquestes destaquen Instagram (48%) i Facebook (43%), seguits a força distància de Telegram (16%), WhatsApp (13%) i Twitter (11%). Internet ocupa el tercer lloc en un 34%, mentre que encara manté certa força la transmissió oral, en un 14%.

Valoració de l’estudi

Segons explica la regidora d’Innovació i Gestió del Talent, Carolina Gómez, els resultats permeten disposar d’una “foto de la realitat de l’escletxa digital en el nostre municipi i els resultats mostren una realitat que no divergeix de la d’altres municipis similars al nostre”. Segons Gómez, “l’estudi serà un punt de partida per a la presa de decisions no només sobre les programacions d’activitats formatives d’El Mirador, incloent el LAB Castellar, sinó també sobre aquelles pròpies de departaments com informàtica, educació, ocupació”, entre d’altres. L’objectiu és “donar resposta a la ciutadania per superar les barreres digitals que hi pugui haver entre la població”.

Podeu consultar el contingut de l’informe a l’apartat Castellar en xifres del portal web municipal.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40