Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge de la sessió del Consell Sociosanitari celebrada el 18 de febrer passat.
Imatge de la sessió del Consell Sociosanitari celebrada el 18 de febrer passat.

La despesa en ajuts socials va créixer el 2019 un 10% respecte l’any anterior

Dimecres 26 de febrer de 2020

Un total de 446 famílies castellarenques van rebre l’any passat ajuts per necessitats socioeconòmiques, 63 més respecte el 2018

El Consell Municipal Sociosanitari va donar compte en la sessió que va tenir lloc el 18 de febrer de les memòries del conjunt de serveis d’àmbit social i de salut.

D’acord amb les dades facilitades per la Regidoria d’Atenció Social i Salut Pública, un total de 446 famílies castellarenques van rebre l’any passat ajuts per necessitats socioeconòmiques (63 més respecte l’any anterior). La despesa en ajuts socials el 2019 va arribar a 230.000 euros, 21.000 euros més respecte l’any anterior (+10%).

La gran majoria de les prestacions concedides es van destinar de forma prioritària a la infància (51% de l’import total), a temes relacionats amb l’habitatge i la pobresa energètica (20%), i a la utilització del transport públic (11%). El 18% restant es va destinar a l’acció solidària amb entitats socials (Obra Social Benèfica i Càrites) i a ajuts d’alimentació, subministraments, serveis mèdics o a la realització d’estudis a l’Escola Municipal d’Adults, entre d’altres.

Del total d’ajuts destinats a la infància, destaquen els de menjador escolar (20%), llibres, materials escolars i quotes escolars (20%), llars d’infants (18%), casals d’estiu (15%), tractaments reeducatius i terapèutics (10%), i activitats extraescolars (8,5%).

Pel que fa al nombre d’atencions, els Serveis Socials d’Atenció Primària van donar servei l’any 2019 a un total de 1.444 unitats familiars (32 més respecte l’any anterior), amb les que van dur a terme un total de 3.730 entrevistes. Principalment, es van tractar situacions relacionades amb ingressos insuficients per assumir despeses bàsiques, en especial consums energètics i habitatge. A més, també es van tractar aspectes vinculats al suport a la dependència, la diversitat funcional i a la infància i la família, a dificultats en les relacions familiars i a problemàtiques vinculades amb la salut.

Habitatge

En matèria d’habitatge, l’any passat es van doblar pràcticament els ajuts d’urgència, fins a arribar a un total de 42.657 euros adreçats a un total de 42 famílies. Cal destacar que els Serveis Socials van dur a terme el 2019 informes de vulnerabilitat amb l’objectiu que les companyies no tallessin el subministrament a 167 famílies amb dificultats econòmiques, 54 noves demandes respecte l’any 2018.

També és remarcable que l’Oficina Local d’Habitatge va dur a terme 2.002 visites presencials. La Borsa de Mediació per al Lloguer Social va gestionar 70 habitatges de lloguer. A més, el servei va gestionar 224 sol·licituds d’ajuts al lloguer, atorgades pel Ministeri de Foment i la Generalitat, de les quals se’n van aprovar 132. L’import d’aquests ajuts va ascendir a 292.000 euros. Tanmateix, 25 ajudes aprovades no van comptar amb pressupost. Així mateix, uns altres 28.500 euros es van destinar a arrendaments en habitatges d’emergències.

Pel que fa a la política de foment de la borsa de mediació, l’any passat es van atorgar 36.000 euros d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges d’aquesta borsa. A més, tots els habitatges de la mateixa van rebre una bonificació de l’IBI del 95% (per un valor total de 21.000 euros).

Altres ajuts

D’altra banda, el Servei d’Atenció a Domicili va sumar el 2019 fins a 23.000 hores d’atenció per a un total de 157 usuaris, 10 més respecte l’any anterior. En cinc anys, el servei ha doblat el nombre d’hores d’assistència i ha incrementat els usuaris en un 72%. A més, un total de 563 persones (63 més respecte el 2018) van gaudir l’any passat del Servei Local de Teleassistència.

Activitats de la nova Regidoria de Diversitat i Polítiques Inclusives

El Consell també va tractar les actuacions que està promovent la nova Regidoria de Diversitat i Polítiques Inclusives, adreçada a promoure serveis i ajuts per a les persones amb altres capacitats i les seves famílies. Entre d’altres aspectes, es va informar que el Punt d’Informació per a Persones amb Discapacitat va atendre el 2019 276 visites d’un total de 195 persones diferents. A més, s’han atorgat ajuts a les escoles per valor de 35.200 euros per a la contractació de personal vetllador. També es va informar d’algunes propostes que ja s’han dut a terme, com la senyalització de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, la creació d’espais reservats per a persones amb necessitats específiques en activitats culturals, o un curs de vetlladors escolars amb 54 participants. Alhora, es va explicar el projecte de creació d’un espai de dol dedicar a la mort gestacional o neonatal al cementiri de Castellar del Vallès

Salut

En matèria de salut pública, el Consell Municipal Sociosanitari va posar de relleu que el Servei d’Atenció Psicològica va atendre l’any passat 222 persones i va realitzar 395 entrevistes. Aquestes dades confirmen l’augment de l’atenció que realitza el servei, que en els darrers 13 anys ha doblat el nombre de visites.

El principals temes de consulta estan relacionats amb problemes adaptatius o de conducta, amb problemàtica clínica, amb problemàtica existencial, orientació i amb problemes de parella. Les derivacions al servei procedeixen majoritàriament de l’Àrea Bàsica de Salut (55%) i de Serveis Socials (21%).

El Consell també va posar en valor el projecte de prescripció social del municipi. Cal remarcar que l’Ajuntament i el Centre d’Atenció Primària (CAP) de la vila van estendre un total de 494 receptes incloses en el catàleg de prescripció social en el tercer any d’aplicació d’aquest projecte al municipi (+17% respecte l’any anterior). En total van ser 407 les persones beneficiades, que van fer activitats socials, motrius, culturals, de voluntariat i de gent gran, amb un grau de compliment proper al 70%.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és la promoció dels hàbits saludables per prevenir malalties i millorar les condicions de vida de la ciutadania a partir no només de medicaments sinó també d’activitats de caire divers incloses en el catàleg.

En la mateixa sessió es van explicar l’evolució de projectes com el Banys de Bosc, que té per objectiu dur a terme caminades i estades al bosc amb efecte guaridor, o el Youth in Europe, de prevenció d’addicions en joves. I també en l’àmbit de salut es van donar a conèixer les dades d’usuaris de l’Àrea Bàsica de Salut.

Feminisme i LGTBI

A més, es van facilitar les dades vinculades a les regidories de Feminisme, LGTBIQ+ i Cicles de Vida. Entre d’altres aspectes, es va destacar l’activitat dels serveis especialitzats d’atenció a les dones. D’una banda, el Servei d’orientació jurídica va atendre el 2019 un total de 73 usuàries que van dur a terme 93 entrevistes. Pel que fa al Servei d’atenció psicològica per a infants i dones, l’any passat es van atendre 56 persones usuàries (36 dones i 20 infants). També es va donar compte de les accions per aconseguir espais d’oci lliures de violència masclista i de les activitats de sensibilització que es duen a terme al llarg de l’any en l’àmbit del feminisme i de la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+.

Finalment, el Consell va informar de les activitats realitzades en dos àmbits d’actuació més: d’una banda, el de la gent gran, on es va donar compte de les activitats formatives i d’iniciatives com el Vine i Camina +60 o les Resiolimpíades que es duen a terme amb les residències d’avis. D’altra banda, i pel que fa a nova ciutadania, es van donar dades referents al servei de primera acollida, als mòduls de formació per a l’obtenció del certificat d’acollida i al servei d’atenció jurídica en matèria d’estrangeria.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador





Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40