Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge de les obres que s'estan duent a terme a la carretera de Sabadell.
Imatge de les obres que s'estan duent a terme a la carretera de Sabadell.

L’Ajuntament du a terme aquest estiu obres de millora en una vintena de localitzacions del municipi

Dimarts 9 de juliol de 2019

Coincidint amb l’arribada de l’estiu, l’Ajuntament ha intensificat les obres de millora de diversos espais. El gruix d’actuacions es distribueixen en tres grans apartats: la renovació de vials, les reformes que es fan als centres educatius aprofitant les vacances escolars i els treballs de remodelació de diversos equipaments. En finalitzar l’estiu s’haurà actuat en una vintena de localitzacions diferenciades del municipi, per un valor total d’1,6 milions euros.. Aquestes en són les més destacades:

Via Pública

Plataforma única al carrer de Canyelles (inici: primera quinzena de juliol – durada: dos mesos): es remodelarà el carrer de Canyelles en tota la seva longitud, és a dir, entre els carrers de Sant Llorenç i de Sant Sebastià. La urbanització permetrà renovar els paviments de manera que el vial passarà a ser de plataforma única, incloent sistema de recollida d’aigües al llarg de tot l’eix del carrer. Seguint el perfil d’altres carrers del nucli antic, les voreres es formaran amb llambordes de formigó, i la calçada serà d’aglomerat asfàltic.

Ampliació de voreres a la carretera de Sentmenat (inici: 18 de juny – durada: tres setmanes): l’Ajuntament està finalitzant les obres d’ampliació de voreres de la carretera de Sentmenat, en els trams compresos entre l’aparcament annex a l’Escola Municipal de Música Torre Balada i el carrer del Mestre Pla, aproximadament. Anteriorment, es va renovar i ampliar tota la zona de voreres entre els carreres del Mestre Pla i del Mestre Miró / Bonavista.

Renovació d’un tram de la carretera de Sentmenat (inici: juliol – durada: tres setmanes): es tracta de la renovació del tram central de la carretera de Sentmenat a l’alçada del pas de vianants del carrer Montcada. Es renovarà el paviment interior per tal d’assimilar-lo al tractament dels carrers de vianants.

Ampliació de la vorera dreta del carrer de Clavé, entre la plaça del Molí i el carrer del Mestre Ros (inici: juliol – durada: dues setmanes): es completarà i es donarà continuïtat a l’ampliació de les voreres del carrer de Clavé, ampliant 50 cm l’amplada d’aquest tram, l’únic que restava pendent en el marc de la remodelació integral que s’ha fet al carrer de Josep Anselm Clavé. Tot i l’ampliació de voreres, es podran conservar les places d’aparcament existents.

15 noves places d’aparcament a la zona de l’Espai Tolrà (inici: juliol – durada tres setmanes): s’ampliarà la franja d’aparcament situada en un extrem de la plaça de la Fàbrica Nova. Per això, s’eliminarà l’espai destinat a pipi-can, ja que n’hi ha un de proper, ampliat i renovat, a la plaça de la Miranda. La previsió és generar 15 places noves d’aparcament en aquest espai, que es pavimentarà amb aglomerat asfàltic i que connectarà amb l’aparcament existent amb entrada pel carrer de Pedrissos.

Enderroc de la casa de “Cal Sesé” per ubicar-hi un espai d’aparcament (inici: setmana del 8 de juliol – durada: tres setmanes): l’Ajuntament enderrocarà un immoble que es troba en mal estat a la cantonada dels carrers de Canyelles i Sant Llorenç. La desconstrucció d’aquesta casa, coneguda popularment com a “Cal Sesé”, permetrà habilitar provisionalment una zona d’aparcament lliure per a uns 8 vehicles.

Millora del sistema de clavegueram al carrer de les Fàbregues (inici: 9 de juliol – durada: una setmana): l’actuació consisteix en la construcció d’un nou pou de registre per tal de descarregar el sistema en episodis de pluja intensa. Amb aquests treballs, que es complementaran amb una altra actuació a l’agost al Passeig, s’aconseguirà disminuir la quantitat d’aigua que s’acumula en ocasions a la cruïlla entre els carrers del Molí i Sant Feliu i evitarà que les tapes de registre de clavegueram es col·lapsin i saltin.

Renovació de voreres i millora de l’espai d’aparcament de la carretera de Sabadell (inici: 1 de juliol – durada: deu setmanes): es renovarà el tram de la carretera de Sabadell comprès entre els carrers del Doctor Pujol i dels Pedrissos. L’actuació, que es farà als dos costats de la via, permetrà millorar l’amplada dels espais d’aparcament, de manera que els vehicles podran estacionar en condicions i no afectaran el trànsit de la calçada. Es renova també l’enllumenat públic del vial. Els treballs es portaran a terme per fases i afectaran parcialment la circulació, que es regularà amb semàfor i donant pas alternatiu. A més, mentre durin les obres, s’anul·larà l’aparcament.

Renovació d’un tram de vorera del carrer de Barcelona (inici: primera quinzena de juliol – durada: tres setmanes): es renova el tram de vorera dreta (en sentit sud) del carrer de Barcelona, entre els carrers de Girona i de Can Serrador. Es renova el panot, que es troba molt malmès, sense modificar amplada de vorera i sense afectar l’espai d’aparcament.

Enjardinament de la rotonda de la carretera B-124 a l’alçada del polígon de Can Bages (inici: 8 de juliol – durada: dues setmanes): la rotonda que dona la benvinguda al municipi i que conté la inscripció amb les lletres de “Castellar del Vallès” comptarà amb una plantació arbustiva autòctona sostenible i de manteniment fàcil que anirà combinada amb grava i tractament de praderia. Per  a la implantació inicial es muntarà un sistema de reg automàtic. A més s’instal·laran punts de llum que es connectaran a l’enllumenat públic.

Renovació de la canalització de la xarxa general d’aigua potable al carrer de la Soledat (inici: 11 de juliol – durada: dues setmanes): es retiraran un total de 94 metres de la xarxa existent de plom, que se substituirà per un tub de fossa dúctil de 80 mm de diàmetre, per tal de millorar el servei al carrer. També se substituiran sis escomeses particulars.

Millora de la seguretat de les parades d’autobús a les entrades dels Aire-Sols A-B i C (inici: juliol – durada: 8 setmanes): d’una banda, a l’Aire-Sol A-B s’obrirà el carreró lateral per tal que l’autobús, en els dos sentits, efectuï parada fora de l’àmbit de la carretera. D’altra banda, a l’Aire-Sol C es formarà una illa fora de l’àmbit de la carretera B-124, que ordenarà la trajectòria d’entrada i sortida i possibilitarà el gir a l’esquerra de l’autobús.

Equipaments

Nova coberta i renovació de finestres del gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà (inici: juliol – durada: dos mesos): es renovarà la totalitat de la coberta plana del gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà, a fi d’evitar les filtracions pluvials. Amb la substitució de l’estructura d’acer, de les planxes de policarbonat i del vidre armat, se solucionaran les deficiències motivades per la degradació dels materials amb el pas del temps. El projecte també inclou la substitució de les finestres actuals, d’acer i vidre simple, per finestres d’alumini amb vidre amb cambra d’aire i finestres amb batents que s’accionaran amb motor donada l’altura.

A l’interior del gimnàs se substituiran les lones existents del sostre per un cel ras de plaques fonoabsorbents. També es canviarà el paviment de la zona d’escales i grades i es sanejaran les parets verticals interiors afectades per humitats. A més, es renovarà l’escala exterior que permet accedir a la coberta i es millorarà la seguretat de la part exterior amb sistemes anticaigudes per quan s’hi hagin de fer treballs de manteniment.

L’actuació que es farà, sobre una superfície total de 610 metres quadrats,  suposarà una millora en l’eficiència energètica de la instal·lació, ja que es reduiran les despeses de climatització. La previsió és que les obres acabin abans d’iniciar-se el curs 2019-2020.

Reforma de la cuina de l’escola Bonavista (inici: juny – durada: fins al 26 de juliol): s’està ampliant la superfície total de la cuina i es renovaran el mobiliari i els electrodomèstics, que seran d’acer inoxidable. L’actuació inclou la renovació de les instal·lacions, del paviment i del cel ras. A més, s’ha aprofitat per reubicar el dipòsit d’aigua calenta en una dependència exterior. Aquests treballs completen les obres que ja es van realitzar al mes d’abril que van consistir en la substitució de la coberta del menjador del centre.

Cortines motoritzades per a les finestres del Pavelló Dani Pedrosa: aquest estiu s’instal·laran cortines als finestrals d’alumini de les tres façanes principals del poliesportiu. Com a conseqüència de l’alçària, s’instal·larà un sistema de motorització que permetrà accionar les cortines a distància. Amb aquesta actuació es pretén solucionar els problemes de radicació solar que existien a l’interior del pavelló. Val a dir que el mes de març passat ja es van fer unes obres que van consistir en la reparació de la tela d’impermeabilització d’una tercera part de la coberta plana dels vestidors.

Millores a les instal·lacions d’aigua del Pavelló de Puigverd:  aquest estiu es renovaran tres acumuladors d’aigua calenta i es col·locarà un descalcificador per evitar l’estancament de calç a canonades, mecanismes i dipòsits i, d’aquesta manera, poder allargar la vida útil del sistema.

Ampliació dels vestidors del camp de futbol: l’Ajuntament es troba en tràmit de contractació de l’ampliació dels vestidors del camp de futbol Joan Cortiella – Can Serrador, a fi de poder donar un major servei al nombre elevat d’usuaris que utilitzen aquestes instal·lacions. La intervenció consistirà en la construcció de quatre vestidors nous, que s’afegiran als existents, en un espai que es troba al costat del bar i que actualment es destina a magatzem. Les obres, que es preveu que puguin començar aquest estiu, també inclouran la millora del sistema de reg d’aspersió de la gespa artificial del camp, amb l’objectiu que disposi de prou pressió per abastar tota la seva superfície. Val a dir que el mes d’abril passat ja es va sanejar i pintar tota l’estructura metàl·lica de la pèrgola que cobreix les grades. Aprofitant l’actuació mitjançant sistemes de treball vertical, es van eliminar alguns plafons de propaganda que estaven en desús.

Espai Tolrà: les obres de remodelació d’aquest equipament encaren aquest estiu la recta final. D’una banda, han de finalitzar les millores acústiques que s’estan realitzant  al Recinte Firal de l’Espai Tolrà amb l’objectiu de reduir la reverberació. També s’ha substituït l’enllumenat al mateix recinte, a la Sala Blava i a l’espai esportiu, per un de més eficient. A més, es rebaixarà i es polirà  el paviment per millorar-ne l’acabat i permetre altres activitats esportives, i s’ha d’instal·lar un cortinatge nou al Recinte Firal per separar espais i millorar-ne l’acústica. Cal recordar que al llarg del darrer any l’equipament d’ús públic de majors dimensions del municipi ha estat objecte d’una reforma integral que ha inclòs l’arranjament de la façana exterior i d’una part de la coberta, l’adequació de locals amb façana al carrer de Portugal (entre d’altres, un nou casal de joves i el nou local de Càritas – Via Solidària), l’habilitació de sortides d’emergència i l’obertura d’unes gelosies als espais esportius. En l’actualitat s’està treballant en dos projectes per a l’adequació de l’espai del casal de joves i dependències municipals i en l’execució d’un accés independent al magatzem municipal, així com diferents millores d’instal·lacions, entre d’altres.

3r accés als Jardins del Palau Tolrà: a finals de setembre es durà a terme una actuació als Jardins del Palau Tolrà amb l’objectiu d’obrir un 3r accés des del carrer de Sant Josep. L’actuació consistirà en el desmuntatge d’una edificació annexa al Palau Tolrà, on s’allotja un dipòsit de gasoil en desús, i en l’enderroc dels tancaments verticals, fet que permetrà la construcció d’una nova escala que connectarà amb el carrer de Sant Josep. L’objectiu és millorar la connexió de l’Ajuntament amb la part alta del nucli antic, així com disposar d’un altre accés que permetrà augmentar l’aforament dels Jardins del Palau Tolrà.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40