Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

D'esquerra a dreta, el regidor coordinador de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, Joan Creus, l'alcalde, Ignasi Giménez, i els representants de SOREA, Sergi Pla i Ramon Martínez.
D'esquerra a dreta, el regidor coordinador de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones, Joan Creus, l'alcalde, Ignasi Giménez, i els representants de SOREA, Sergi Pla i Ramon Martínez.

L’Ajuntament i Sorea renoven el conveni que pretén combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica

Dimecres 26 de juny de 2019

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i Sorea, empresa subministradora d’aigua al municipi han signat avui dimecres la renovació del conveni de col·laboració que té per objectiu combatre la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica.

Així, el conveni regula les actuacions que es duran a terme davant d’aquestes situacions, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls en el subministrament, o que per l’escassa capacitat econòmica de les persones titulars del servei provoquin dificultats per atendre el pagament de les tarifes aprovades.

D’una banda, l’acord estableix la continuïtat del fons de solidaritat que permet, previ informe dels serveis socials municipals, concedir ajuts a fons perdut a persones amb risc d’exclusió social que acumulin impagaments de rebuts o que no puguin fer front al pagament de noves factures. Aquests ajuts són dotats íntegrament per Sorea i garanteixen la continuïtat del subministrament durant sis mesos a partir del seu atorgament. Passat aquest període, els serveis socials municipals valoraran la idoneïtat de donar-ne continuïtat.

Des que l’Ajuntament i Sorea van signar aquest conveni per primera vegada l’any 2016, 77 famílies han estat beneficiàries del fons social, que ha aportat un total de 19.352 euros.

Reducció de la tarifa

D’altra banda, el conveni regula la reducció social en l’import de la factura de l’aigua destinada a persones amb capacitat econòmica reduïda. Aquesta bonificació és aportada pel concessionari i consisteix en la reducció d’un 90% de la quota fixa del servei i de la tarifa de subministrament en els dos trams de fins a 12 a metres cúbics per unitat de consum al mes.

Els beneficiaris d’aquests ajuts seran els mateixos que tinguin dret a la reducció universal de la taxa de residus i, com a condició, el sol·licitant haurà de ser titular del contracte domèstic de subministrament. Sorea ha aplicat aquesta reducció a un total de 103 usuaris del servei per un import de gairebé 16.700 euros.

Altres mesures

El compromís signat aquest dimecres també regula el protocol a seguir quan un usuari titular d’una pòlissa de subministrament d’aigua no pugui fer front al pagament del rebut. Així, s’estableix un procés a seguir en funció de si l’afectat s’adreça a la companyia d’aigua o a l’Ajuntament i si té o no té factures pendents de pagament.

També es preveu que si un usuari no és titular d’aquesta pòlissa i, per tant, és possible que se suspengui el subministrament d’aigua perquè els Serveis Socials Municipals no han pogut detectar que el seu habitatge té rebuts pendents de pagament, Sorea restablirà el subministrament, sense cost per a l’usuari, tan bon punt els Serveis Socials comuniquin la situació.

Tot el que recull aquest protocol es durà a terme en aplicació de la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

L’alcalde Ignasi Giménez i el representant de Sorea, Sergi Pla, han estat els encarregats de signar el conveni, que tindrà una vigència d’un any i que es podrà prorrogar per mutu acord exprés de les dues parts.

Durant la trobada, també s’ha comentat la campanya que Sorea va presentar al mes de febrer passat i que consisteix en la donació d’un euro al programa en favor dels projectes de lluita contra la pobresa energètica de Creu Roja per cada usuari que sol·liciti rebre la factura electrònica. L’objectiu és fomentar el desenvolupament sostenible, contribuint a la preservació dels boscos i a la reducció dels residus. Des de l’inici de la campanya, a Castellar del Vallès 225 persones s’han passat a la factura digital.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40