Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El regidor de Salut, Serveis Socials i Habitatge, Joan Creus, a la darrera sessió del Consell Municipal Sociosanitari.
El regidor de Salut, Serveis Socials i Habitatge, Joan Creus, a la darrera sessió del Consell Municipal Sociosanitari.

El Servei d’Ajut a Domicili incrementa un 50% el nombre d’hores prestades

Dimecres 7 de febrer de 2018

El Servei d’Ajut a Domicili va atendre l’any passat un total de 136 persones, 40 més respecte el 2016. Segons dades que es van facilitar al darrer Consell Sociosanitari, que va tenir lloc la setmana passada, el número d’hores anuals de prestació d’aquest servei, adreçat a persones que pateixen algun tipus de limitació en la seva autonomia personal, ha augmentat significativament: de 13.724 hores el 2016 a 20.572 hores el 2017, el que suposa un increment de pràcticament el 50%.

Les tasques que realitzen els professionals d’aquest servei són un conjunt d’accions que es fan bàsicament a la llar de la persona i/o família, dirigides a proporcionar atencions personals, ajuda a la llar i suport social a aquelles persones amb dificultats de desenvolupament o integració social o manca d’autonomia. Així, es porten a terme tasques que tenen a veure amb l’atenció personal: higiene i cura del cos, vestir i despullar, donar el menjar, posar al llit i aixecar del llit, canvis posturals, cura de la higiene del llit i de la roba personal, control de l’alimentació i la medicació, acompanyament o suplència dels serveis mèdics, gestions, compres, i suport als cuidadors, suplint, ajudant, motivant, proporcionant descans i alliberant de temps la família. 

El pressupost anual del municipi pel que fa al Servei d’Atenció a Domicili ascendeix el 2018 a 351.000 euros, 112.000 euros més respecte el pressupost inicial de l’any 2017.

Memòria dels Serveis Socials 2017

D’altra banda, els Serveis Socials d’Atenció Primària de l’Ajuntament van atendre l’any 2017 un total de 1.409 unitats familiars amb les que van dur a terme un total de 3.673 entrevistes. Principalment, es van tractar situacions relacionades a ingressos insuficients per assumir despeses bàsiques, en especial consums energètics i habitatge. A més, també es van tractar aspectes vinculats a discapacitat i manca d’autonomia, a dificultats en les relacions familiars i a problemàtiques vinculades amb la salut.

D’acord amb les dades facilitades per la Regidoria de Serveis Socials, un total de 326  famílies castellarenques van rebre l’any passat ajuts per necessitats socieconòmiques. La despesa en acció social el 2017 va arribar a 201.000 euros. La gran majoria de les prestacions concedides es van destinar de forma prioritària a la infància (60% de l’import total) i a temes relacionats amb l’habitatge i la pobresa energètica (16%).

Un altre 10% correspon al suport residencial en centres de gent gran mentre que un 7,5% es destina a ajuts a alimentació. El 6,5% restant s’adreça a ajuts per a la utilització del transport públic, a serveis mèdics o educatius (com l’Escola d’Adults) i a estades d’emergència, entre d’altres.

En relació amb la pobresa energètica, cal destacar que els Serveis Socials van dur a terme el 2017 un total de 124 informes de vulnerabilitat amb l’objectiu que les companyies no tallessin el subministraments a famílies amb dificultats econòmiques. Aquesta xifra suposa un augment del 113% respecte l’any anterior.

Del total d’ajuts destinats a la infància, destaquen els de menjador escolar (31%), tractaments reeducatius i terapèutics (21%), casals d’estiu (15%), llibres, materials escolars i quotes escolars (12%), activitats extraescolars (11%) i llars d’infants (10%).

Cal destacar també que els Serveis Socials van gestionar l’any passat un total de 124 Rendes Mínimes d’Inserció, de les quals 50 es troben en actiu ara mateix. A més, el Servei d’Orientació Jurídica de què disposa la regidora que presta la Diputació va atendre 108 visites.

En matèria d’habitatge, cal destacar que l’Oficina Local d’Habitatge va dur a terme 2.617 visites presencials i 2.175 atencions telefòniques. La Borsa de Mediació per al Lloguer Social va gestionar 94 habitatges de lloguer. D’altra banda, el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge va atendre 176 visites. Val a dir, que l’any passat es van realitzar actuacions d’emergència en matèria d’habitatge adreçades a 20 unitats familiars, facilitant habitatge temporal a vuit famílies i concedint diversos ajuts al lloguer i al pagament de fiances.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40