Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Castellar compta amb un nou protocol per a l’abordatge de la violència envers les dones

Dimarts 1 de març de 2016

Castellar del Vallès compta des de la setmana passada amb un nou protocol per a l’abordatge integral de la violència envers les dones aprovat per unanimitat del Ple. El document, que actualitza el que ja es va aprovar el 2005, pretén dotar la vila d’un instrument que permeti oferir a les dones en situació de violència, o en risc de trobar-s’hi, una atenció integral, adient i àgil. Així, s’inclou l’atenció coordinada en tots els àmbits afectats i accions de prevenció i de recuperació d’aquestes situacions.

Segons la regidora de Programes Socials, Pepa Martínez, “el protocol neix amb la voluntat d’esdevenir una eina pràctica que faciliti la intervenció dels nostres professionals sobre la violència masclista, entenent la intervenció com un concepte ampli que va més enllà de l’atenció i el seguiment de casos”. En aquest sentit, i respecte l’anterior protocol, el text s’amplia a les fases de prevenció i sensibilització ciutadana, la detecció de casos de violència masclista i la recuperació i reparació de la víctima.

El protocol implica l’establiment d’un model d’intervenció transversal i multiprofessional i d’un circuit local d’actuació que afecta els diferents agents i serveis implicats. Com a novetat, s’incorpora també el treball coordinat amb el cos dels Mossos d’Esquadra i l’Hospital Taulí per tal d’oferir una atenció integral.

Per tal d’avançar en la coordinació i el treball conjunt, el document preveu a més la constitució d’una Xarxa Municipal d’Atenció a les Dones en Situació de Violència Masclista. El seu òrgan operatiu serà una comissió tècnica formada per tots els serveis que intervenen en l’abordatge integral de la violència masclista.

El document, que també serveix per actualitzar el marc normatiu legal, ha estat elaborat per una comissió formada per professionals de les àrees d’igualtat i serveis socials de l’Ajuntament, de l’Àrea Bàsica de Salut de Castellar, de la Policia Local i de professionals de l’àmbit de recuperació.

Dades dels serveis d’atenció psicològica i d’assessoria jurídica

Cal destacar que el Servei d’atenció psicològica a dones i infants en situació de violència masclista va atendre el 2015 un total de 53 usuaris, 37 dones i 16 infants. Aquesta xifra suposa un lleuger increment respecte l’any 2014 en què es van atendre 34 dones i 13 infants.

Aquest recurs municipal és fonamental en l’abordatge i acompanyament de dones i infants que s’han trobat en situacions de violència. L’assistència es presta a través de la derivació dels Serveis Socials Municipals, en coordinació amb altres serveis que detecten casos.

L’equip tècnic que ofereix l’atenció està format per dues psicòlogues; una que fa la atenció a les dones i l’altra que fa l’atenció als infants i adolescents. Ambdues porten a terme intervencions individuals i grupals psicoeducatives. Aquestes sessions es basen en la creació d’un vincle segur entre les persones usuàries i les professionals de referència.

Pel que fa a les atencions a dones, en total s’han realitzat 230 sessions individuals i 5 de grupals. I en relació a les atencions a infants, s’han dut a terme 98 sessions individuals, 12 amb pares i mares i 3 amb familiars.

D’altra banda, el servei d’orientació jurídica adreçada a dones va atendre l’any 2015 un total de 71 usuàries. Aquestes xifres han són molt similars respecte el total d’usuàries registrat el 2014, que va ser de 78.

Aquest recurs, al qual es pot accedir demanant cita prèvia per Internet o al Servei d’Atenció Ciutadana, tracta majoritàriament qüestions relacionades amb el dret de família. Entre d’altres, s’assessora sobre divorcis o separacions, ruptura de parelles de fet, execucions de sentències o sobre aspectes de paternitat i filiació. En menor mesura, també s’han fet consultes sobre dret laboral, dret civil, dret penal i altres branques del dret.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40