Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Es presenten els objectius i accions a emprendre pel foment de les tecnologies de la informació i la comunicació

Dijous 5 de maig de 2005
La redacció del Pla Director de la Societat del Coneixement està arribant a la seva recta final, i ahir es va portar a terme la darrera sessió de debat abans de la seva presentació pública. En un acte celebrat a Ca l'Alberola, es van presentar davant d'una trentena de persones les línies estratègiques, objectius i accions que s'han establert en cadascuna de les quatre comissions que integren aquest projecte: infraestructures, e-societat, e-govern i e-empresa. En total són 7 línies estratègiques que incorporen 77 accions, de les qual 51 s'han de definir a curt a termini, és a dir, en un màxim de dos anys; 25, a mitjà termini, entre 2 i 4 anys, i una acció està definida entre curt i mig termini. El termini, però, tan sols indica una certa previsió d'inici. En general, les accions de curt termini són aquelles que ja s'han començat o es duran a terme en els propers dos anys, i les accions a mig termini són de més llarg recorregut o que necessiten accions prèvies a curt termini per iniciar-se. En la comissió d'e-societat es van concretar tres línies estratègiques: la millora de les possibilitats d'accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per part del conjunt de la ciutadania, la millora de l'oferta formativa sobre les TIC per al conjunt dels ciutadans de Castellar i utilitzar les TIC com a instrument de dinamització i participació dels ciutadans en la vida. En aquest sentit, es van apuntar diversos objectius, com implementar polítiques d'alfabetització digital que comportin l'increment del nombre de punts d'accés lliure a internet, formació i campanyes de sensibilització; millorar la infraestructura i equipament TIC als centres educatius, aprofitar el teixit associatiu per a la capacitació de les persones en l'ús de les TIC i promoure la formació d'una comunitat virtual ciutadana, entre d'altres. En l'àmbit d'infraestructures, i en la línia de garantir la implantació i desplegament de les infraestructures TIC per donar cobertura a tot el municipi, s'han establert també diversos objectius com. Per exemple, garantir la implantació i desplegament de les infraestructures tubulars, tant a les noves urbanitzacions com a les obres de reurbanització es facin a la via pública; garantir la cobertura i qualitat actual i futura del servei de TV, tant en la seva vessant analògica com en el futur desplegament del servei digital; garantir l'establiment de les comunicacions sense fils; generar alternatives a l'ADSL i generar competència; arranjar les deficiències en el servei de l'operador incumbent i connectar totes les seus de l'ajuntament de forma més eficient. En l'àrea d'e-govern s'han establert dues línies estratègiques: d'una banda, millorar el funcionament de l'organització municipal, incrementat l'eficiència i l'eficàcia, i poder donar resposta a les necessitats dels ciutadans d'una manera àgil, eficient i qualitativa, utilitzant tots els avantatges que aporten les TIC. De l'altra, potenciar la participació ciutadana en la presa de decisions de les administracions, dinamitzar el debat sobre temes d'interès de la ciutat i implicar a la ciutadania en els assumptes del municipi. Pel què fa als objectius, destaca la centralització de les dades i digitalització dels processos, potenciació dels serveis que ofereix el web municipal i foment de la tramitació on-line, potenciació de l'ús de la signatura digital i potenciar la participació ciutadana. Finalment, la comissió d'e-economia ha apuntat la línia estratègica d'aprofitar l'ús i aplicació de les TIC per incrementar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses del municipi i fomentar sinèrgies entre els diferents agents socioeconòmics, recolzant-se en les pròpies tecnologies de la informació. En aquest sentit, es pretén desenvolupar un teixit econòmic a Castellar centrat en empreses de serveis NTIC i d'ús intensiu en el coneixement, la formació i les activitats relacionades amb les TIC, així com incidir en el reforç de la promoció del desenvolupament local sota l'òptica de les TIC, completant els instruments de desenvolupament local de Castellar. El contingut del Pla Director de la Societat del Coneixement es pot consultar a www.e-consensus.org/castellarvalles
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40