Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Castellar reivindica millores en les connexions viàries i en el transport públic

Dimarts 8 de febrer de 2005
L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha reivindicat avui millores en la mobilitat externa del municipi, tant pel què fa a la xarxa viària com al transport públic. El progressiu creixement de la població i la gran mobilitat que generen els polígons industrials, acompanyats de pràcticament les mateixes infraestructures des de fa anys, provoquen que la situació a la carretera estigui a prop del col·lapse. "No pot ser que, en hores punta, triguem gairebé dues hores a fer 30 quilòmetres. Això és insostenible. A més, no existeix pràcticament alternativa al transport privat, perquè el transport públic es limita a l'autobús, que pateix les mateixes deficiències de les connexions per carretera", ha explicat l'alcaldessa, Montse Gatell. Donada aquesta situació, que afecta al conjunt de la comarca, però especialment als municipis de la segona corona metropolitana, com Castellar, el consistori ha traslladat en repetides ocasions les seves reclamacions a les institucions i organismes competents (Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Direcció General de Carreteres i Àrea de Vies Locals de la Diputació de Barcelona), sense obtenir cap resposta definitiva. Davant d'això, "el consistori reivindica una major atenció per part de les administracions competents i una major inversió en els municipis de la segona corona metropolitana", ha manifestat Gatell. En aquest sentit, l'Ajuntament de Castellar proposa la connexió directa amb l'autopista C-58 a través de la Ronda Oest-Nord i Eix del Ripoll; dissenyar l'enllaç viari de les rondes de circumval·lació de Sabadell sobre la B-124 procurant un mínim impacte ambiental; millorar el traçat del revolt del Km. 3,9 de la B-124 per anul·lar l'elevada accidentalitat que s'hi registra, i facilitar un servei de transport públic de qualitat. Pel què fa a aquest punt, Castellar insisteix en l'arribada del tren al municipi, i proposa altres mesures com l'habilitació de zones park & ride a la nova estació de Sabadell i la construcció d'un carril bus en diversos trams de la B-124, que permeti un transport públic per carretera més regular i que compleixi els horaris. A més, des de Castellar també es fa una proposta adreçada al Ministeri de Foment, responsable de la construcció del Quart Cinturó, i a la Generalitat de Catalunya, responsable de la construcció de la ronda nord de Sabadell, per tal que coordinin el disseny d'aquestes dues obres, amb l'objectiu que una sola infraestructura pugui donar servei al trànsit de ronda de Sabadell i al trànsit de pas de l'autovia orbital, de cara a minimitzar l'impacte que podria provocar el pas en paral·lel de dues grans infraestructures i rendibilitzar la inversió que porten implícita. A banda de la connexió de Castellar amb Sabadell i, per tant, a la resta de la xarxa viària catalana, també s'ha incidit en la connexió amb Terrassa per la C1415. Pel què fa a aquesta carretera, la reivindicació es centra en millorar la seguretat de la zona del carrer del Sol. "Hem d'intentar coordinar-nos entre totes les administracions per aconseguir millores. S'han de posar les cartes sobre la taula per veure quines de les solucions possibles, són viables. I ho hem de començar a fer entre curt i mitjà termini", ha afirmat l'alcaldessa. "No es tracta de fer pedaços, sinó de fer una actuació per millorar la mobilitat a la comarca, i per això cal col·laboració entre totes les administracions", ha afegit Montse Gatell. Després de les nombroses reunions amb les diverses administracions, i la recent trobada, la setmana passada, entre l'alcaldessa i la consellera d'interior, Montserrat Tura, Montse Gatell ha anunciat que el consistori ha sol·licitat una trobada amb el conseller en cap, Josep Bargalló, per posar-lo al corrent de la situació i perquè "intercedeixi a favor d'una bona coordinació entre totes les conselleries competents", ha aclarit l'alcaldessa. Proposta de millora de la mobilitat externa del municipi
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40