Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

S'incrementen els punts de llum i es redueix el consum energètic de l'enllumenat públic el 2003

Dijous 15 de juliol de 2004
El sistema d'explotació de l'enllumenat públic a Castellar del Vallès ha millorat considerablement durant el 2003. Així es desprèn de l'informe de gestió elaborat per l'empresa concessionària del manteniment de l'enllumenat públic a la vila, Sociedad Española de Construcciones Eléctricas (SECE), i que el gerent de l'empresa, Gabriel Fernández, ha lliurat aquesta setmana a l'alcaldessa, Montse Gatell. SECE també va lliurar al consistori un xec per un import de 3.000 euros, valor que equival a l'1 per cent de la facturació anual d'aquesta empresa a Castellar. Aquesta xifra, establerta per conveni, es destinarà a finalitats socials. Els punts de llum al municipi han passat de 3.980, el desembre de 2002, a 4.447 el desembre de 2003, el què suposa un increment de l'11,1%. A més, s'ha continuat amb el projecte de substituir els punts de llum blanca, és a dir, de mercuri, per punts de llum groga, de sodi, engegat el 1996 pel consistori, i que ja ha aconseguit cobrir de llum nova quasi tot el nucli urba. Aquesta substitució de llum blanca per llum groga assegura una major eficiència energètica i, alhora, permet reduir el consum d'energia i també la contaminació lumínica. També l'any passat es van canviar tots els sistemes de regulació d'encesa i apagada, que són més eficients i permeten un major estalvi i, per primera vegada, es va executar un canvi massiu, del 30%, de les bombetes que ja havien superat la seva vida útil i per tant, no funcionaven o feien menys llum. Especialment a l'Eixample antic Totes aquestes mesures, i també un important increment de les inspeccions i revisions de les instal·lacions, han comportat una millora de l'eficiència, que s'ha traduït en una millora del sistema i un increment de la quantitat de llum al carrer. Aquest augment de les inspeccions, també ha permès detectar un major nombre de deficiències, concentrades principalment a les urbanitzacions i a una part del nucli antic, que anteriorment no es detectaven. Més de la meitat de les avaries que es van produir l'any passat, es van detectar a través de les revisions que porta a terme l'empresa concessionària. Aquestes deficiències en l'enllumenat públic se solucionaran a través del Pla Director de l'Enllumenat Públic, elaborat a partir d'unes inspeccions dutes a terme l'any passat pels serveis del ICICT concessionaris de la Generalitat. Aquest Pla Director preveu una inversió de 800.000 euros, en quatre anys, a què haurà de fer front l'Ajuntament. A partir d'aquest 2004, ja es destinen 200.000 euros anuals per posar al dia les instal·lacions que són obsoletes, específicament en temes de seguretat i d'adequació de la normativa.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40