Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Mapa de capacitat acústica

Mapa de capacitat acústica

Els mapes de capacitat acústica estableixen la zonificació acústica del territori i els valors límit d'immissió d'acord amb les zones de sensibilitat acústica, és a dir, fixen el nivell d'immissió màxim permès a cada zona durant un període de temps determinat, i, per tant, la qualitat acústica del territori.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès, per Acord de Ple en sessió del dia 28 de gener de 2013, va aprovar el Mapa de capacitat acústica del nostre municipi, redactat per a Castellar del Vallès per l’empresa Debeacúsitica amb col·laboració amb el Servei per a la prevenció del Contaminació Acústica i Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Es va publicar definitivament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el passat 16 d’abril de 2013.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40