Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Salut ambiental

Salut ambiental
Salut ambiental

Salut ambiental

El medi ambient és un element de primer ordre per al benestar individual i col·lectiu, que exigeix una nova consciència ambiental, fonamentada en la responsabilitat compartida, per la qual cosa s'ha d'aconseguir un canvi d'actitud en la població, a partir del principi de solidaritat ambiental.

La degradació ambiental, ja sigui produïda pels canvis del planeta de forma natural, com per les activitat socioeconòmiques, pot comportar conseqüències sobre la salut dels éssers vius.

Les activitats realitzades per l'home impliquen un risc potencial per a la salut individual i de la comunitat, ja que el medi en el qual ens desenvolupem té un comportament molt dinàmic.

El medi on vivim és complex,  en el que hi ha un intercanvi d'energia i matèria al mateix temps que hi ha una interrelació constant d'elements, i la intervenció de l'home pot trencar el fràgil equilibri del nostre medi i posar en perill la seva integritat.

La contaminació és l'alteració de les propietats d'un medi, causada generalment per l'acció directa o indirecta de l'home, per incorporació de partícules, compostos gasosos, pertorbacions, materials o radiacions que introdueixen modificacions de l'estructura i la funció dels ecosistemes afectats.

Cada vegada hi ha més evidències que molts problemes ambientals tenen un impacte negatiu en la salut, tot i que hi ha moltes incerteses. En l'actualitat es creu que un 20% de malalties podrien estar relacionades amb factors mediambientals.

Els efectes que la contaminació pugui tenir sobre la salut dependran de diversos factors, com ara la predisposició, els hàbits de vida, l'estatus sòcio-econòmic, els condicionants de cada individu, el sistema sanitari...

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40