Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

De 0 a 3 anys

La 1a etapa d'educació infantil

El primer cicle d'educació infantil o cicle de llar d'infants atén els nens fins als tres anys i té caràcter voluntari. Té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats de l'infant durant els primers anys de la vida a l'inici del seu procés d'aprenentatge.

En el desenvolupament reglamentari del primer cicle, es preveuen mesures de flexibilitat per tal de fer possible la seva adaptació, principalment, a les necessitats dels infants i també a les de les famílies i ha de preveure la possibilitat de diferents models d'organització i de funcionament que permetin conciliar la vida laboral amb la responsabilitat primordial dels pares i les mares en la criança i l'educació dels fills.

Correspon al Departament d'Educació, en col·laboració amb els ajuntaments, determinar els requisits que han de reunir els centres educatius que imparteixen el primer cicle d'educació infantil, referits als aspectes educatius del projecte, les instal·lacions i el personal dels centres. Les llars d'infants poden ser de titularitat pública o privada.

Al municipi de Castellar del Vallès hi ha 8 llars d'infants, 2 de titularitat municipal i 6 de titularitat privada.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40