Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Aprendre

Temàtiques

Educació en valors de convivència i de tolerància

Intervenció encaminada a l'optimització del desenvolupament social de l'individu a nivell general, dirigida a fomentar el respecte i la consideració cap a les opinions o pràctiques dels demés. Els pilars bàsics que sustenten el desenvolupament de la tolerància són:

 • Educació intercultural: Intervenció dirigida a educar a grups d'individus que pertanyen a diferents cultures i que viuen junts en la mateixa societat, interrelacionant-se i enriquint-se mútuament.
 • Educació en el conflicte: Intervenció dirigida a educar des d'una situació que presenta un conflicte entre dues parts. Es tracta d'aprendre diverses maneres de solucionar els conflictes seguint unes passes determinades.
 • Negociació: Intervenció dirigida a fomentar l'ús del diàleg constructiu per tal de buscar una solució satisfactòria per a les dues parts en conflicte, com a manera d'educar en el conflicte.
 • Mediació: Intervenció dirigida a fomentar la incorporació d'una tercera persona neutral per resoldre el conflicte, com a manera d'educar en el conflicte.

Educació en democràcia i drets humans:

Intervenció dirigida a fomentar la convivència en pau i democràcia amb igualtat per a tots els individus.

Violència

Intervenció dirigida a la promoció de la no violència tant física com psicològica.

Bullying

Intervenció per prevenir i/o reduir la situació de maltractament o intimidació entre iguals, mitjançant una violència prolongada, contínua i intencionada, tant física com psicològica, portada a terme per un individu concret o en grup, i dirigida cap a un individu que no és capaç de defensar-se davant la situació que li aborda, transformant-se en víctima.

Competències socials

Intervenció dirigida a fomentar l'adquisició de comportaments o pensaments que permeten a l'individu desenvolupar-se òptimament en les seves relacions socials. Entre els processos que sustenten les competències socials incloem:

 • Autocontrol: Intervenció dirigida a desenvolupar l'autorregulació en la manifestació d'una emoció.
 • Autoestima: Intervenció que promou l'autopercepció i valoració positiva d'un mateix.
 • Assertivitat: Intervenció que pretén fomentar les conductes d'autoafirmació i d'expressió de sentiments de forma adequada, sense ansietat i respectant els altres.
 • Empatia: Intervenció dirigida a desenvolupar la capacitat de l'individu de reconèixer i compartir els sentiments propis i d'altres persones, posant-se en el lloc de l'altre, des del seu marc de referència.
 • Comunicació: Intervenció dirigida a fomentar les capacitats expressives i creatives tant verbals com no verbals de l'individu.
 • Conducta prosocial i de cooperació: Intervenció dirigida a fomentar la conducta d'ajuda i solidària amb els altres, així com el treball en grup, per aconseguir objectius compartits.
 • Solució de problemes: Intervenció que vol proporcionar estratègies cognitives i conductuals per resoldre i afrontar de manera òptima els problemes socials mitjançant solucions adequades.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40