Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Projectes de cooperació

Construcció de pactes ciutadans per fer visibles i prevenir les violències contra les dones (Colòmbia)

Estat | En curs

Dades bàsiques:
Beneficiari: Dones
Ubicació: Colòmbia - Amèrica - Amèrica del Sud
Aportació de l'Ajuntament de Castellar del Vallès: 8.740,98 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Entitat executora: Corporación de Investigación y Acción Social y Económica-CIASE
Institucions col·laboradores: Ajuntament de Castellar del Vallès - Ajuntament de Castellbisbal - Diputació de Barcelona

Sinopsi:
La proposta, que es continuïtat d'una acció prèvia executada amb la Federación de Mujeres Campesinas de Cundinamarca, FEDEMUCC, s'emmarca en la perspectiva de contribuir a la realització efectiva dels drets de les dones a una vida digna i lliure de violències a Colòmbia. Té com a objectiu construir Pactes Ciutadans al voltant de la problemàtica de les violències contra les dones, a set municipis de Cundinamarca. Per això, s'espera que les organitzacions municipals de dones disposin d'una eina per comprendre la problemàtica de la violència contra les dones i tinguin capacitat d'incidència per buscar-hi solucions i respostes institucionals i socials; que s'hagi posicionat la problemàtica de les violències contra les dones en l'opinió pública i municipal i s'hagin sensibilitzat actors responsables de prevenir, atendre, sancionar i protegir les dones víctimes; i que la FEDEMUCC hagi assolit la construcció de Pactes Ciutadans per comprometre diferents actors involucrats en la solució de la violència contra les dones.

Es treballarà una estratègia centrada en:
- La sensibilització de l'opinió pública.
- La formació de dones lideresses, homes dels municipis i personal responsable d'atendre aquesta problemàtica a les entitats municipals.
- La divulgació que visibilitzi la magnitud del problemea.
- La incidència que permeti d'avançar en el reconeixement i l'apropiació de mecanismes per a l'eradicació de totes les formes de violències que afecten les dones.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40