Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 19 de juliol

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior PLE2022/6 Ordinària 28/06/2022.

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia; de la número 877 a la 1010.

3.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.

4.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, segon trimestre de 2022.

5.- Aprovar el compte general de l'exercici 2021.

6.- Aprovació inicial de la sisena modificació de l'ordenança general de preus públics, en el seu annex 3 de preus públics dels serveis socioculturals, de l'annex 4 dels preus públics del servei de les escoles bressol i l'annex 5, dels preus públics del servei de l'escola de música.

7.- Aprovació del Pla de mesures antifrau, que resultarà d'aplicació a l'execució dels projectes executats per l'ajuntament que siguin finançats amb càrrec als fons del pla de Recuperació, transformació i resilència.

8.- Assumptes sobrevinguts.

b) Part deliberativa i de control

9.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, amb el títol "Moció subvencions entitats".

10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC, amb el títol "Moció per reclamar l'aprovació de l'estatut de municipi rural".

11.- Proposicions i mocions sobrevingudes.

12.- Precs i preguntes.

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40