Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 28 de març

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta anterior PLE2023/2 Ordinària 28/02/2023

2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, número 230 a 449 de 2023

3.- Donar compte de la resolució d'aprovació de la liquidació del pressupost de 2022

4.- Donar compte de les resolucions de 2022 contràries a les objeccions de la Intervenció

5.- Aprovar el protocol addicional per a 2023 del conveni subscrit amb Fundació Privada Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès

6.- Aprovar la modificació de crèdit 2/2023 del Pressupost municipal per a 2023

7.- Aprovar provisionalment de la modificació puntual POUM 4 (MPPOUM4)

8.- Aprovar definitivament el Pla Especial d'assignació d'ús a una reserva d'equipament (Torre del Pont)

9.- Aprovar definitivament Pla de Millora Urbana PMU14

10.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

11.- Moció presentada pel grup municipal de la CUP que porta per títol "Moció municipal de suport als encausats de l’operació judes i als represaliats de la societat civil independentista"

12.- Proposicions i mocions sobrevingudes

13.- Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40