Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària telemàtica anterior.
Imatge d'una sessió plenària telemàtica anterior.

Dimarts 29 de juny

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

a) Part resolutiva

1. Aprovació acta Anterior PLE2021/6 Ordinària 25/05/2021

2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la número 579 a la 753)

3. Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de govern local en sessió del 15 de juny de 2021 en relació a les Resolucions fermes recaigudes en els recursos contenciosos interposats contra l'aprovació definitiva del POUM i el PLA ESPECIAL DE BENS A PROTEGIR de Castellar del Vallès

4. Iniciar el servei de neteja d'escoles, d'edificis municipals i equipaments esportius de Castellar del Vallès (CONT2000097)

5. Aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari municipal de béns, drets i obligacions a data 31 de desembre de 2020

6. Inadmetre recurs de reposició contra l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2021 del pressupost de l'ajuntament

7. Resoldre reclamacions i aprovar definitivament la modificació de crèdit núm. 2/2021 del pressupost de l'ajuntament

8. Aprovació provisional modificació puntual POUM 3 (MPPOUM3)

9. Aprovació inicial modificació puntual POUM 4 (MPPOUM4)

10. Aprovació provisional del Pla Especial del Nucli Antic

11. Aprovació inicial del conveni urbanístic per a la modificació de la qualificació urbanística de les finques del carrer Itàlia 1 i 5

12. Aprovació de sol·licitud de declaració d’àrea amb mercat tens d’habitatge a Castellar del Vallès

13. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació (Administració de la Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament de Castellar del Vallès per l’execució de les obres d’ampliació de l’Escola Sant Esteve per acollir l’Institut Escola Sant Esteve a aquest municipi, així com el seu Annex

14. Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Castellar del Vallès a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya

15. Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

16. Moció presentada pel grup municipal JxC per instar al govern municipal a donar exemple en el canvi de paradigma energètic

17. Moció presentada pel grup municipal d'ERC - manifest per recuperar l'energia

18. Moció presentada pel grup municipal JxC per demanar millores en el manteniment i la seguretat dels diferents nuclis descentralitzats

19. Moció presentada pel grup municipal Som de Castellar-PSC sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears

20. Moció presentada pel grup municipal de Cs - pel rebuig dels indults als polítics condemnats per sedició i malversació de fons públics pels fets succeïts a Catalunya derivats del procés

21. Moció presentada pel grup municipal d'ERC - en contra dels tancaments de sucursals bancàries i els acomiadaments massius

22. Proposicions i mocions sobrevingudes

23. Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | Sessió telemàtica

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40