Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Pla d'Accessibilitat

Pla d'Accessibilitat de Castellar del Vallès - Aprovat Ple de 30/4/2024

El Ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, en sessió de 30 d'abril de 2024, va aprovar definitivament el Pla d'Accessibilitat.

El Pla d’Accessibilitat és un instrument de promoció de l’accessibilitat en l’àmbit municipal, que identifica les barreres arquitectòniques i sensorials en els diferents àmbits de la població (via pública, edificis i transports), en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui plenament accessible, d'una manera racional i planificada.

Aquest és el segon Pla d’Accessibilitat que s’aprova al nostre municipi; el primer, aprovat el 2003, tractava tots els àmbits esmentats, i l’actual es centra exclusivament en els àmbits de la via públic i dels transports.

A més el Pla d’Accessibilitat té altres objectius bàsics:

  • Acomplir la normativa. La redacció del Pla d’Accessibilitat és d’obligat compliment (Llei 13/2014) així com el Codi d'accessibiliat de Catalunya que va entrar en vigor l'1 de març de 2024.
  • El Pla representa un compromís tècnic i polític envers la transformació de la vila cap a la plena accessibilitat en benefici de tothom.
  • Sobre l’inventari d’infraestructures del municipi, el pla dóna consciència del que ja hi ha adaptat i el que manca per fer, i ofereix informació tècnica de referència per a futures intervencions.
  • Proposa un Pla d’Etapes, pressupostades, per anar abordant al llarg del temps. Pot servir com a full de ruta per a les actuacions municipals, o bé com a complement per a aquestes.
  • També ofereix indicadors sobre l’estat de l’accessibilitat, a mode de síntesi. Aquests indicadors es poden anar actualitzant i permeten monitoritzar l’evolució de l’estat de l’accessibilitat al llarg dels anys.
  •  Es presenta en forma d’inventari sobre un Sistema d’Informació Geogràfica, SIG (GIS en anglès), de manera que el conjunt del Pla es pot superposar sobre altres informacions territorials d’interès, altres plans, previsions d’actuació, projectes, etc.
  • L’anàlisi territorial, feta sota el prisma de l’accessibilitat, pot evidenciar o reconduir altres previsions d’actuació d’altres àmbits que no siguin pròpiament d’accessibilitat.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40