Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Comissió de Patrimoni

Comissió del Patrimoni

El Pla General d’Ordenació Urbana integra en l'àmbit urbanístic els valors del patrimoni cultural dels elements d’interès arqueòlogic, historicoartístic i arquitectònic i del paisatge urbà per a la seva conservació i revalorització en relació a l’ordenació territorial i urbana.

El desplegament de la protecció del patrimoni cultural es realitza sobre la base de les determinacions del Pla especial del Catàleg de Bens a protegir, en l’àmbit de la seva competència.

La Comissió Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Arqueòlogic assumeix la funció de vetllar pel compliment de la protecció i conservació dels béns inclosos en el Pla Especial del Catàleg de Béns a protegir. Aquest òrgan valora les intervencions conforme al nivell de protecció i normes d’intervenció dels elements catalogats, funcionant com un instrument àgil i obert de control de les intervencions que sobre aquest béns s'hagin d'efectuar.

La última reunió de la comissió ha estat el 28 de maig de 2018 i l’acta encara no està aprovada.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40