Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Avisos

Informes sobre la precipitació acumulada a Castellar del Vallès els dies 15 i 16 de novembre de 2018

Dijous 13 de desembre de 2018

A causa de les afectacions produïdes per la pluja que va caure a la vla els dies 15 i 16 de novembre, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès els informes dels registres de les dades de precipitació d'aquests dies a Castellar del Vallès:

N/Ref.: 4222 M

"Atenent la seva sol·licitud referent a les dades de precipitació dels dies 15 i 16 de novembre del 2018 a la localitat de Castellar del Vallès, els trametem l’informe corresponent a les dades requerides.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) no gestiona cap estació automàtica al terme municipal de Castellar del Vallès, de manera que aquest informe es basa, en primer lloc, en les dades registrades a l’estació més propera i representativa d’aquest episodi, ubicada al municipi de Sabadell (estació Sabadell – Parc Agrari, codi XF). Aquesta estació pertany a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), integrada a la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).

L’SMC sí gestiona un punt d’observació (estació manual) que pertany a la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) ubicada al municipi de Castellar del Vallès (codi VC009). Els pluviòmetres d’estacions manuals són d’acumulació i habitualment només es fa una observació diària, de manera que no és possible conèixer la distribució temporal de la precipitació. Les estacions meteorològiques automàtiques registren precipitació entre les 00 h i les 24 h T.U. i les estacions manuals aproximadament de les 07 h a les 07 h T.U.

Les dades de precipitació es proporcionen en mil·límetres (mm), unitat equivalent a litres per metre quadrat (l/m2).

XF Sabadell – Parc Agrari

15.11.18 Total Precipitació: 76.0 mm
Valor 10-minutal màxim de precipitació enregistrat: 14.1 mm
Valor màxim de precipitació en un interval de 30 minuts: 22.6 mm

16.11.18 Total Precipitació: 0.9 mm
Si el dia 15 de novembre del 2018 la precipitació 10-minutal* màxima va ser de 14.1 mm, es pot dir que la intensitat de precipitació horària en aquells 10 minuts va ser de 84.6 mm/h.

Si el dia 15 de novembre del 2018 el valor màxim de precipitació en un interval de 30 minuts* va ser de 22.6 mm, es pot dir que la intensitat de precipitació horària durant aquella mitja hora va ser de 45.2 mm/h.

*valor 10-minutal de precipitació és la precipitació caiguda en un interval temporal de 10 minuts, el qual coincideix de forma exacta amb un dels 6 intervals compresos en una hora que s’inicia a l’hora en punt i finalitza a la següent hora en punt.
*valor de precipitació en un interval de 30 minuts és la precipitació caiguda en qualsevol interval temporal de 30 minuts consecutius.

VC009 Castellar del Vallès

15.11.18 Total Precipitació dia pluviomètric: 56.7 mm

16.11.18 Total Precipitació dia pluviomètric: 0.3 mm

Informe elaborat per:
Equip de Serveis Climàtics, Àrea de Climatologia
Servei Meteorològic de Catalunya
Data d’elaboració: 12 de desembre de 2018

Podeu descarregar l'informe a l'arxiu adjunt.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40