Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Acords del Ple ordinari del 29 de maig de 2018

Dimecres 30 de maig

Actes pendents d'aprovar

El Ple va aprovar per unanimitat l'acta corresponent a la sessió del dia 24 d'abril de 2018.

Donar compte de l'informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local

El Ple va donar compte del compliment, en el primer trimestre de 2018, del que es preveu a l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local, en relació al nombre de llocs de treballadors reservats a personal eventual i a l'assignació funcional de les persones ocupants. En l'actualitat, l'Ajuntament compta amb un lloc de treball reservat a personal eventual que està assignat a serveis generals.

Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, 1r trimestre de 2018

El consistori també va donar compte del període mitjà de pagament i el període legal de pagament de les obligacions per deutes comercials i de l'Ajuntament corresponents al primer trimestre de 2018. Segons es va informar, el període mitjà de pagament és de 21,07 dies.

Acord de suspensió de llicències en l'àmbit de la Modificació puntual número 1 del POUM

El consistori va aprovar suspendre les llicències urbanístiques en els àmbits afectats per la modificació puntual número 1 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM). L'acord va comptar amb els 17 vots favorables de Som de Castellar – PSC, ERC i PDeCAT i els 4 vots en contra de Decidim Castellar.

Aprovació del conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental

El Ple va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració entre el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i l'Ajuntament per a la prestació del servei de recollida i gestió dels residus especials en petites quantitats de la Deixalleria Municipal.

Medalla de la Vila a l'Institut Castellar

El consistori va aprovar per unanimitat l'atorgament de la Medalla de la Vila a l'Institut Castellar, que aquest curs celebra el 30è aniversari, per tal de reconèixer la contribució del centre a l'educació i la formació de diverses generacions de joves de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall.

Aprovació d'adhesió a l'Aliança Educació 360

El consistori va aprovar per unanimitat l'adhesió del municipi a l'Aliança Educació 360, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill. Aquest programa es proposa com a repte l'accés de la ciutadania amb equitat i sense exclusions a més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida. Així mateix, es proposa connectar l'educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu i que cada persona pugui construir el seu propi itinerari local. L'acord inclou el compromís de promoure el desenvolupament de projectes d'Educació 360 a Castellar.

Aprovació del Pla Local de Joventut 2018 – 2021

El consistori va aprovar el Pla Local de Joventut 2018-2021, que conté les línies d'actuació per desenvolupar en matèria de joventut en els propers anys. Aquest document, elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona, es marca com a línies programàtiques la transformació de les politiques de joventut, el foment de la participació ciutadana i la definició d’una xarxa d’equipaments per a joves. El Pla és fruit d'un procés de participació ciutadana que ha comptat amb la implicació d'entitats, joves i agents diversos.

El text es va aprovar amb els 13 vots a favor de Som de Castellar – PSC i del PDeCAT i les 8 abstencions dels regidors d'ERC i Decidim Castellar.

Moció sobre el dret a morir dignament

El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada conjuntament per tots els grups municipals sobre el dret a morir dignament. El municipi adopta el compromís de divulgar els drets de la ciutadania al final de la vida i a donar a conèixer el tràmit del Document de Voluntats Anticipades (DVA). Aquest document té per objectiu que es mantingui el respecte a les decisions personals donades anticipadament pels pacients quan aquests no puguin expressar personalment la seva voluntat. La moció també inclou, entre d’altres aspectes, l’organització d’unes jornades d’activitat a l’entorn del dret a morir dignament. El text de la moció va ser llegida per Álvaro de Juan, membre de l'Associació pel Dret a Morir Dignament.

Moció del grup municipal d'ERC en suport al professorat de l'IES Palau de Sant Andreu de la Barca

El Ple va aprovar per unanimitat una moció del grup municipal d'ERC que mostra la solidaritat amb el professorat i tota la comunitat educativa de l'INS El Palau de Sant Andreu de la Barca. El text insta la Fiscalia a retirar les acusacions i a demanar l’arxiu immediat del procediment judicial obert contra nou docents d'aquest centre. També reclama la protecció del professorat d'institucions educatives i polítiques i manifesta el compromís amb la convivència.

Moció del grup municipal d'ERC en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària

El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal d'ERC de rebuig al recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra la Llei 9/2017 del Parlament de Catalunya, que regula la universalització de l'atenció sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. El text defensa el model sanitari català, especialment pel que fa a la universalització, gratuïtat i accés als serveis de salut dels col·lectius més vulnerables. Així mateix, també inclou l'adhesió al manifest titulat “Salut, un dret de tothom” impulsat per professionals sanitaris a través de la Plataforma pel dret universal a la salut.

Moció del grup municipal d'ERC en suport a la dignificació al treball de la llar

El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal d'ERC que insta el Govern espanyol a ratificar el conveni de l'Organització Internacional del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar i les cures. El text insta el Govern espanyol a legislar per tal de garantir els mateixos drets que la resta de treballadors quant a acomiadaments motivats, riscos laborals, accés al Fons de Garantia Salarial i a les prestacions d’atur. També demana que s'explori la viabilitat i l'impacte de vies alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar i que es promoguin iniciatives per millorar i dignificar el treball de la llar i les cures al municipi.

Moció del grup municipal de PDeCAT per a la protecció dels petits propietaris i l'administració per posar fi a les màfies que ocupen il·legalment pisos amb finalitat lucrativa

El consistori va aprovar una moció presentada pel grup municipal del PDeCAT que promou l'elaboració d'un Mapa d'habitatges buits de Castellar i demana a l'Estat la redacció d'una nova Llei d'Arrendaments Urbans que fomenti l'estabilitat de llogaters amb una durada més llarga dels contractes i una revisió de preus equiparable a l'IPC per tal d'evitar una nova bombolla immobiliària. També insta la Generalitat a continuar aplicant polítiques encaminades a un habitatge digne per a tothom. En el Ple es va acordar incloure un punt nou al text de suport la regulació del preu de lloguer.

L'acord es va aprovar amb els 4 vots en contra de Decidim Castellar, 4 abstencions d'ERC i els 13 vots a favor de Som de Castellar – PSC i PdeCAT.

Moció del grup municipal Som de Castellar – PSC sobre els drets humans a Colòmbia

El consistori va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal Som de Castellar – PSC d'adhesió del municipi a la Declaració del Parlament de Catalunya de suport i protecció dels defensors dels Drets Humans a Colòmbia. Aquest text insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions necessàries perquè les missions de les Nacions Unides estiguin dotades d'un component de drets humans. També insta el govern colombià a adoptar mesures efectives per garantir la seguretat dels grups i les comunitats en risc, com els pobles indígenes, afrodescendents i camperols. El text de la moció va ser llegit per Érika Barrera, presidenta de l'entitat Castellar per Colòmbia.

Moció del grup municipal Som de Castellar – PSC de rebuig a la sentència de l'audiència provincial de Navarra en el cas “La Manada”

El Ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal Som de Castellar – PSC que mostra el rebuig frontal davant la sentència dictada per l'Audiència Provincial de Navarra en relació al cas de La Manada. El text aprovat denuncia que es qualifiqui “una clara violació múltiple i agressió perpetrada a una noia durant les festes de Sant Fermín de l'any 2016 com un simple cas d'abús sexual i furt lleu”.

La moció també insta el Congrés dels Diputats i el Senat a modificar el Codi Penal per tal de revisar el supòsit d'abús sexual així com la consideració jurídica de la violència en casos d'agressió sexual i violació, amb l'objectiu d'introduir la perspectiva de gènere en la tipificació dels delictes de violència sexual.

A més, compromet el municipi a dur a terme una campanya per tal de prevenir les diferents situacions de violència sexual que pateixen les dones, juntament amb les associacions feministes de la vila.

Moció del grup municipal d'ERC sobre els espais verds urbans

El consistori va aprovar per unanimitat una moció presentada pel grup municipal d'ERC que insta l'equip de govern a impulsar un Pla Director del Verd Urbà de Castellar del Vallès. Aquest document tindrà per objectiu avançar cap a una vila on natura i urbs interactuen i es potencien per millorar la connectivitat ecològica de la resta del territori, i per comptar amb el sistema verd com una infraestructura ecològica que aporta serveis ambientals i socials a la vila.

Moció del grup municipal del PDeCAT per trobar una solució a la manca de places per a la custòdia i vetlla de gossos i gats a la protectora Caldes Animal

El consistori va desestimar una moció presentada pel PDeCAT per a la realització de campanyes de tinença responsable d'animals, d'identificació i esterilització d'animals amb algun tipus de bonificació per als propietaris que ho necessitin i de control de criadors de gossos potencialment perillosos. El text també proposava l'ampliació del número de places contractades a la protectora Caldes Animal. El text no va prosperar ja que va comptar amb els 11 vots contraris dels regidors de Som de Castellar  PSC i els 10 vots favorables dels regidors d'ERC, Decidim Castellar i PdeCAT.

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40