Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
Carregant
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Resultat: 8 ofertes
 • CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN/A OFICIAL/A 1ª OBRES, EN RÈGIM LABORAL A TEMPS PARCIAL, ALS EFECTES DE COBRIR UNA JUBILACIÓ PARCIAL.

  Publicat al BOPB el 22/03/17 i al DOGC el 28/03/17

  Inici presentació d'instàncies: 29/03/17

  Últim dia presentació d'instàncies: 18/04/17

  Relació provisional admesos i exclosos: 05/05/17

  Prova nivell català: 10/05/17

  Prova pràctica: 18/05/17

  Resultats prova de català.

  Entrevista: 24/05/17

  Anunci entrevista, mèrtis i puntuació final: 26/05/17

 • CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER OCUPAR PLAÇA SUBALTERN/A, LLOC DE TREBALL CONSERGE D'EQUIPAMENTS.

  Publicat al BOPB el 22/03/17 i al DOGC el 28/03/17

  Inici presentació d'instàncies: 29/03/17

  Últim dia presentació d'instàncies: 07/04/17

  Relació provisional admesos i exclosos: 11/04/17

  Últim dia presentació esmenes i/o al·legacions: 19/04/17

  Relació definitiva admesos i exclosos: 24/04/17

  Prova nivell català: 26/04/17

  Exercici teòric: 03/05/17

  Exercici pràctic: 04/05/17

  Resultats prova de català: 28/04/17

  Nota informativa: horaris prova pràctica

  Resultats prova coneixements (teòrica i pràctica): 08/05/17

  Entrevistes: 11/05/17

  Resultats entrevista, mèrits i puntuació final: 15/05/17

 • CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER A COBRIR 10 LLOCS DE TREBALL DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

  L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral temporal per a ocupar deu llocs de treball dins del programa complementari de foment de l’ocupació local, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de 23 de febrer de 2017.
  Els llocs de treball a ocupar són els següents

  1 lloc de tècnic/a mitjà/ana Ocupació

  1 lloc de tècnic/a mitjà/ana Govern Obert

  1 lloc de tècnic/a mitjà/ana Economia Social i Solidària

  1 lloc d’administratiu/va Servei d'Intermediació de Deutes de l'Habitatge

  3 llocs d'auxiliar administratiu/va

  2 llocs de conserge d'equipaments

  1 lloc d'oficial/a de 1ª, pintura

  Data publicació convocatòria BOPB 11/04/2017

  Data publicació convocatòria DOGC 18/04/2017

  Inici presentació instàncies 19/04/2017

  Últim dia presentació instàncies 03/05/2017

  1)ADMINISTRATIU/VA SIDH:

  Relació provisional admesos i exclosos: 24/05/17

  Últim dia presentació esmenes i reclamacions: 29/05/17

  Data prova teòrica: 31/05/17

  Relació definitiva admesos i exclosos

  Resultats prova teòria: 05/06/17

  Data prova català: 07/06/17

  Resultats prova català: 07/06/17

  Data entrevistes: 09/06/17

  Anunci entrevistes, mèrits i puntuació final: 12/06/17

  2)TÈCNIC/A MITJÀ/ANA, GOVERN OBERT:

  Relació provisional admesos i exclosos: 29/05/17

  Últim dia presentació esmenes i reclamacions: 01/06/17

  Data prova tèorica: 12/06/17

  Relació definitiva admesos i exclosos: 08/06/17

  Resultats prova teòrica.

  Data entrevistes: 22/06/17

  Anunci resultat entrevistes, mèrits i puntuació final: 26/06/17

  3)TÈCNIC/A MITJÀ/ANA OCUPACIÓ:

  Relació provisional admesos i exclosos: 29/05/17

  Últim dia presentació esmenes i reclamacions: 01/06/17

  Data prova teòrica: 08/06/17

  Relació definitiva admesos i exclosos

  Resultats prova teòrica

  Data entrevistes: 13/06/17

  Anunci entrevistes, mèrits i puntuació final: 14/06/17

  4) TÈCNIC/A MITJÀ/ANA ECONOMIA SOCIAL SOLIDARIA:

  Relació provisional d'admesos i exclosos: 08/06/17

  Últim dia presentació esmenes i reclamacions: 13/06/17

  Data prova teòrica: 16/06/17

  Anunci puntuació prova teòrica i data entrevistes 19/06/2017

  Anunci resultat entrevistes, mèrits i puntuació final: 27/06/17

  Anunci modificació resultat final: 06/07/17

  5) OFICIAL/A 1ª PINTURA:

  Relació provisional d'admesos i exclosos: 08/06/17

  Últim dia presentació esmenes i reclamacions: 13/06/17

  Data prova de català: 14/06/17

  Resultats prova de català: 15/06/17

  Data prova de coneixement: 21/06/17

  Anunci resultats prova de coneixement: 23/06/17

  Anunci resultats entrevistes, mèrits i puntuació final: 28/06/17

  6) AUXILIARS ADMINISTRATIUS:

  Relació provisional admesos i exclosos: 19/06/17

  Últim dia presentació esmenes i reclamacions: 22/06/17

  Data prova coneixements: 26/06/17

  Relació definitiva admesos i exclosos: 23/06/17

  Resultats prova coneixements: 30/06/17

  Data prova català: 05/07/17

  Resultats prova català: 07/07/17

  Data entrevistes: 11/07/17

  Anunci resultats entrevista, mèrits i puntuació final: 12/07/17

  7) CONSERGES EQUIPAMENTS:

  Relació provisional admesos i exclosos: 21/06/17

  Últim dia presentació esmenes i reclamacions: 26/06/17

  Data prova de català: 28/06/17

  Relació definitiva admesos i exclosos: 27/06/17

  Resultats prova de català: 05/07/17

  Data prova pràctica: 10/07/07

  Anunci resultats prova pràctica i data entrevista: 11/07/17

  Data entrevistes: 13/07/17

  Anunci resultats entrevista, mèrits i puntuació final: 14/07/17

 • CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER COBRIR UN LLOC DE TREBALL D'AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DINS DEL PROGRAMA DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA

  L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral temporal per a ocupar un lloc de treball d'agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL), dins del programa complementari de suport al desenvolupament local del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, oberta per resolució TSF/1322/2017, de data 25 de maig de 2017 (DOGC núm. 7388, de 12 de juliol de 2017)

  Data publicació convocatòria BOPB 27/06/2017

  Data publicació convocatòria DOGC 27/06/2017

  Inici presentació instàncies 28/06/2017

  Últim dia presentació instàncies 04/07/2017

  Relació provisional admesos i exclosos: 10/07/2017

  Últim dia presentació esmenes i reclamacions: 13/07/2017

  Data prova teòrica i pràctica: 17/07/2017

  Relació definitiva admesos i exclosos: 14/07/2017

  Anunci resultats prova teòrica pràctica: 18/07/2017

  Anunci resultats mèrits: 18/07/2017

  Data prova entrevistes: 20/07/2017

  Data prova de català: 24/07/2017

  Anunci resultats entrevista: 25/07/2017

  Anunci resultats prova català: 26/07/2017

  Anunci puntuacions finals i proposta contractació: 26/07/2017

 • CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI CARRERA PER A OCUPAR PLAÇA TÈCNIC/A SUPERIOR DRET, PEL TORN LLIURE, PER CONCURS OPOSICIÓ (codi convocatòria OPO 2016-2).

  Publicada al BOPB en data 31/07/2017 i al DOGC en data 03/08/2017

  Inici presentació instàncies 04/08/2017

  Últim dia presentació instàncies 23/08/2017

 • CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI CARRERA PER A OCUPAR PLAÇA TÈCNIC/A SUPERIOR DRET, PEL TORN LLIURE, PER CONCURS OPOSICIÓ (codi convocatòria OPO 2016-3).

  Publicada al BOPB en data 31/07/2017 i al DOGC en data 03/08/2017

  Inici presentació instàncies 04/08/2017

  Últim dia presentació instàncies 23/08/2017

 • CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI CARRERA PER A OCUPAR PLAÇA TÈCNIC/A GRAU MITJÀ, PEL TORN LLIURE, PER CONCURS OPOSICIÓ (codi convocatòria OPO 2016-4).

  Publicada al BOPB en data 31/07/2017 i al DOGC en data 03/08/2017

  Inici presentació instàncies 04/08/2017

  Últim dia presentació instàncies 23/08/2017

 • CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI CARRERA PER A OCUPAR PLAÇA TÈCNIC/A GRAU MITJÀ, PEL TORN LLIURE, PER CONCURS OPOSICIÓ (codi convocatòria OPO 2016-5).

  Publicada al BOPB en data 31/07/2017 i al DOGC en data 03/08/2017

  Inici presentació instàncies 04/08/2017

  Últim dia presentació instàncies 23/08/2017

Cercador
Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40