Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
Carregant
 

Comissions

Les comissions estan formades pels membres que designin els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple. Correspon a les comissions les següents competències: - L'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. - El seguiment de la gestió de l'alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple. - Aquelles que el Ple els delegui, d'acord amb el que disposa la llei. - També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen. Correspon al Ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions i les seves modificacions. Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics. A Castellar, les comissions es reuneixen de manera habitual el dimarts anterior al Ple, sens perjudici que també es puguin convocar en altres dates. Les sessions no són obertes al públic.

Comissió de Finances i Serveis Municipals

Marta Roman Sanmartí
Marta Roman Sanmartí
Vocal de la Comissió de Finances i Serveis Municipals
Daniel Pérez Morejón
Daniel Pérez Morejón
Vocal de la Comissió de Finances i Serveis Municipals
Pepe Leiva Reyes
Pepe Leiva Reyes
Vocal de la Comissió de Finances i Serveis Municipals
Pepe González Navas
Pepe González Navas
Vocal de la Comissió de Finances i Serveis Municipals
Pepa Martínez Romero
Pepa Martínez Romero
Vocal de la Comissió de Finances i Serveis Municipals
Núria Raspall Aluja
Núria Raspall Aluja
Vocal de la Comissió de Finances i Serveis Municipals
Ferran Rebollo Flix
Ferran Rebollo Flix
Vocal de la Comissió de Finances i Serveis Municipals
Bea Garcia Fandino
Bea Garcia Fandino
Vocal de la Comissió de Finances i Serveis Municipals

Comissió de Planificació

Pepe González Navas
Pepe González Navas
President de la Comissió de Planificació
Marta Roman Sanmartí
Marta Roman Sanmartí
Vocal de la Comissió de Planificació
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
Vocal de la Comissió de Planificació
Aleix Canalís Alsina
Aleix Canalís Alsina
Vocal de la Comissió de Planificació
Anna Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
Vocal de la Comissió de Planificació
Pepa Martínez Romero
Pepa Martínez Romero
Vocal de la Comissió de Planificació
Rafa Homet Ventayol
Rafa Homet Ventayol
Vocal de la Comissió de Planificació
Josep Maria Calaf i Vives
Josep Maria Calaf i Vives
Vocal de la Comissió de Planificació
Bea Garcia Fandino
Bea Garcia Fandino
Vocal de la Comissió de Planificació

Comissió Social

M. Antònia Puig Mayor
M. Antònia Puig Mayor
Presidenta de la Comissió Social
Marta Roman Sanmartí
Marta Roman Sanmartí
Vocal de la Comissió Social
Lluís M. López Alarcón
Lluís M. López Alarcón
Vocal de la Comissió Social
Daniel Pérez Morejón
Daniel Pérez Morejón
Vocal de la Comissió Social
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
Vocal de la Comissió Social
Pepe Leiva Reyes
Pepe Leiva Reyes
Vocal de la Comissió Social
Pepa Martínez Romero
Pepa Martínez Romero
Vocal de la Comissió Social
Rafa Homet Ventayol
Rafa Homet Ventayol
Vocal de la Comissió Social
Núria Raspall Aluja
Núria Raspall Aluja
Vocal de la Comissió Social

Comissió Especial de Comptes

Marta Roman Sanmartí
Marta Roman Sanmartí
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Daniel Pérez Morejón
Daniel Pérez Morejón
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Pepe Leiva Reyes
Pepe Leiva Reyes
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Pepe González Navas
Pepe González Navas
President de la Comissió Especial de Comptes
Pepa Martínez Romero
Pepa Martínez Romero
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Núria Raspall Aluja
Núria Raspall Aluja
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Ferran Rebollo Flix
Ferran Rebollo Flix
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Bea Garcia Fandino
Bea Garcia Fandino
Vocal de la Comissió Especial de Comptes

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40