Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Directori

Refugis Antiaeris del Pla de la Bruguera
Refugis Antiaeris del Pla de la Bruguera

Refugis Antiaeris del Pla de la Bruguera

Adreça | C. del Solsonès

 

El progressiu increment dels bombardeigs, en particular sobre Barcelona a partir de març de 1938, van
motivar la construcció d’un camp d’aviació militar per a La Gloriosa -nom en què es coneixia
popularment a les Forces Aèries de la República Espanyola (FARE)- a Castellar del Vallès per reforçar la
rereguarda.
La construcció es va iniciar el mateix març del 38 en unes parcel·les expropiades a la zona plana de La
Bruguerola. El govern municipal, que encapçalava el cenetista Vicenç Roca, va mobilitzar tota la
població, sota la coordinació de l’arquitecte Niubó i l’enginyer i aviador Tomás López Navarro, per a
construir i condicionar dues pistes en un temps rècord de 12 dies. El mateix any es va crear a Castellar
del Vallès una delegació del SAF-16 de l’aeroport de Sabadell. La delegació del SAF-16 (Servei d’Aviació i
Fabricació), l’organització tècnica encarregada de la fabricació i manteniment de l’equip aeri de les FARE
al Vallès va ubicar-se a la fàbrica tèxtil Viuda de José Tolrà a Can Barba.
L’aeròdrom, que depenia de l’aeroport de Sabadell, va donar suport a les unitats de caces que
defensaven l’espai aeri de Barcelona, va rebre els avions que es destinaven al front, va fer verificacions
tècniques als avions i va formar pilots . El destacament militar del camp va ser format per un centenar
de soldats i aviadors soviètics que s’allotjaven al poble. L’activitat de l’aeròdrom va cessar a finals de
gener de 1939 davant de l’avanç de les tropes franquistes.
La construcció de les dependències militars al poble va comportar, també, la creació d’un nou sistema
de defensa passiva: el refugi antiaeri. L’únic refugi que es conserva es troba situat al xamfrà que
actualment forma el carrer del Bages i el carrer del Solsonès, prop del Parc de Bombers. El refugi antiaeri
de l’aeròdrom és un túnel subterrani en forma d’U, de volta de canó, de maó massís i està excavat i
amagat en una pineda.

 

El progressiu increment dels bombardeigs, en particular sobre Barcelona a partir de març de 1938, van motivar la construcció d’un camp d’aviació militar per a La Gloriosa -nom en què es coneixiapopularment a les Forces Aèries de la República Espanyola (FARE)- a Castellar del Vallès per reforçar la rereguarda.

La construcció es va iniciar el mateix març del 38 en unes parcel·les expropiades a la zona plana de La Bruguerola. El govern municipal, que encapçalava el cenetista Vicenç Roca, va mobilitzar tota la població, sota la coordinació de l’arquitecte Niubó i l’enginyer i aviador Tomás López Navarro, per aconstruir i condicionar dues pistes en un temps rècord de 12 dies. El mateix any es va crear a Castellar

del Vallès una delegació del SAF-16 de l’aeroport de Sabadell. La delegació del SAF-16 (Servei d’Aviació iFabricació), l’organització tècnica encarregada de la fabricació i manteniment de l’equip aeri de les FARE al Vallès va ubicar-se a la fàbrica tèxtil Viuda de José Tolrà a Can Barba.

L’aeròdrom, que depenia de l’aeroport de Sabadell, va donar suport a les unitats de caces quedefensaven l’espai aeri de Barcelona, va rebre els avions que es destinaven al front, va fer verificacionstècniques als avions i va formar pilots. El destacament militar del camp va ser format per un centenarde soldats i aviadors soviètics que s’allotjaven al poble. L’activitat de l’aeròdrom va cessar a finals de gener de 1939 davant de l’avanç de les tropes franquistes.

La construcció de les dependències militars al poble va comportar, també, la creació d’un nou sistemade defensa passiva: el refugi antiaeri. L’únic refugi que es conserva es troba situat al xamfrà queactualment forma el carrer del Bages i el carrer del Solsonès, prop del Parc de Bombers. El refugi antiaeri de l’aeròdrom és un túnel subterrani en forma d’U, de volta de canó, de maó massís i està excavat iamagat en una pineda.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Classificació

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40