Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge promocional del Premi de Literatura Breu de L'Actual.
Imatge promocional del Premi de Literatura Breu de L'Actual.

Bases del V Premi de literatura breu L'Actual

Del 2 de febrer al 23 de març de 2018

Consideracions generals

1) Els participants al V Premi de literatura breu L’Actual subscriuen les següents bases i accepten el veredicte final del jurat quant als premis segons cada categoria. També entenen i accepten la possibilitat que els premis esdevinguin deserts si el mateix jurat així ho creu convenient.

2) S’acceptaran obres literàries originals, inèdites, no premiades amb anterioritat i complertes, i no fragments de les mateixes o exemplars inacabats.

3) Tots els treballs entregats hauran d’estar escrits i presentats en llengua catalana, i redactats amb l’adequada correcció gramatical.

4) El certamen està dirigit a persones de qualsevol origen i nacionalitat segons dues categories d’edat: juvenil (nascuts entre els anys 2000 i 2002; microrelat i poesia breu) i adulta (majors de 18 anys; microrelat i poesia breu).

5) L’incompliment de qualsevol de les condicions de les bases del certamen implica abandonar la possibilitat de concurs i, com a conseqüència, els arxius rebuts seran esborrats.

Modalitats i premis

1 ) El premi es dedica a les modalitats del microrelat i poesia breu. Tot text aliè a aquests gèneres no entrarà a concurs. Només s’acceptarà un treball per participant per cadascuna de les modalitats.

  • Tots els treballs participants hauran de tenir una extensió que no superi les 300 paraules (el microrelat) i els 20 versos (la poesia), de tema i mètrica lliures.
  • El tema dels textos serà lliure i no afectarà el veredicte final del jurat.

2) A cada modalitat i categoria d’edat hi haurà un primer, un segon i un tercer premi.

  • El primer premi consisteix en un llibre electrònic valorat en aproximadament 110 €.
  • El segon premi consisteix en un val de 60 € en llibres, a la llibreria Vallès, l’Espai Lector Nobel o la llibreria la Centraleta.
  • El tercer premi consisteix en un val de 30 € en llibres, a la llibreria Vallès, l’Espai Lector Nobel o la llibreria la Centraleta.

Els guanyadors veuran publicats els seus textos al número del 27 d’abril de 2018 del setmanari L’Actual de Castellar, posterior a l’entrega de premis, que tindrà lloc el dia 20 d’abril de 2018 a la Biblioteca Municipal Antoni Tort.

Veredicte

1) El veredicte del jurat serà comunicat als finalistes el dia 13 d’abril de 2018 per mitjà del correu electrònic o, en el seu defecte, telèfon, facilitats a la plica.

2) El veredicte del jurat serà definitiu i inapel·lable.

3) El jurat també es reserva la possibilitat de concedir un accèssit si ho considera necessari o declarar desert algun dels premis.

Terminis i presentació

1. Les obres s’han de presentar per correu electrònic amb l’assumpte “V premi de literatura breu – Categoria adult” o “V premi de literatura breu – Categoria jove”, entre les 00.00 h del dia 2 de febrer i les 23.59 h del dia 23 de març de 2018 a la direcció “microrelats@castellarvalles.cat”. Caldrà enviar dos arxius en un únic correu:

  1. El primer arxiu contindrà el text que es presenta a concurs en format Microsoft Word, Openoffice o PDF, i anirà anomenat amb el títol del text, el pseudònim de l’autor i la categoria (adulta o jove). Per ex.: “El rostre - Poe – categoria jove”. Tots els textos aportats en un altre format seran destruïts i no entraran a concurs.
  2. El segon arxiu, que no s’obrirà fins després del veredicte, anirà anomenat amb el títol “Dades personals” i inclourà títol del text, pseudònim, nom, cognoms, categoria d’edat (adulta o jove), adreça, telèfon i correu electrònic.

2. Un cop finalitzat el concurs tots els arxius amb els textos no premiats seran esborrats.

3. L’organització del V Premi de literatura breu L’Actual no es fa responsable dels correus electrònics que no arribin o arribin en mal estat a la direcció de correu electrònica exposada. 

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40