Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Bases del IV Premi de literatura breu L'Actual

Del 9 de febrer al 24 de març de 2017

Consideracions generals

1) Els participants al IV Premi de literatura breu L’Actual subscriuen les següents bases i accepten el veredicte final del jurat quant als premis segons cada categoria. També entenen i accepten la possibilitat que els premis esdevinguin deserts si el mateix jurat així ho creu convenient.

2) S’acceptaran obres literàries originals, inèdites, no premiades amb anterioritat i complertes, i no fragments de les mateixes o exemplars inacabats.

3) Tots els treballs entregats hauran estat escrits i presentats en llengua catalana, i redactats amb l’adequada correcció gramatical.

4) El certamen està dirigit a persones de qualsevol origen i nacionalitat segons dues categories d’edat: juvenil (nascuts entre els anys 1999 i 2002; només microrelat) i adulta (majors de 18 anys; microrelat i poesia breu).

5) L’incompliment de qualsevol de les bases del certamen implica abandonar la possibilitat de concurs i, com a conseqüència, els arxius rebuts seran esborrats.

Modalitats i premis

1) El premi es dedica a les modalitats del microrelat i poesia breu. Tot text aliè a aquests gèneres no entrarà a concurs i s’acceptarà un únic treball per participant per cada modalitat.

−Tots els treballs participants hauran de tenir una extensió no superior a 300 paraules per microrelat i 500 paraules per poesia breu.

−El tema dels textos serà lliure i no afectarà el veredicte final del jurat.

2) A cada modalitat i categoria d’edat hi haurà un primer, un segon i un tercer premi.

−El primer premi consisteix en un llibre electrònic valorat en, aproximadament, 100 €

−El segon premi consisteix en un val de 60 € en llibres, a la llibreria Vallès o a l’Espai Lector Nobel

−El tercer premi consisteix en un val de 30 € en llibres, a la llibreria Vallès o a l’Espai Lector Nobel 

A més, tots els guanyadors veuran publicats els seus textos al número del 28 d’abril de 2017 del setmanari L’Actual de Castellar, posterior a l’entrega de premis, efectuada el dia 21 d’abril de 2017 a les 20 hores a la Biblioteca Municipal Antoni Tort.

Veredicte

1) El veredicte del jurat serà comunicat als finalistes el dia 13 d’abril de 2017 per mitjà del correu electrònic o, en el seu defecte, telèfon facilitat a la plica.

2) El veredicte del jurat, format per cinc persones, serà definitiu i inapel·lable.

3) El jurat també es reserva la possibilitat de concedir un accèssit si ho considera necessari o declarar desert algun dels premis.

Terminis i presentació

1) Les obres s’han de presentar amb pseudònim, segons el sistema de lema i plica.

2) El termini de presentació dels treballs s’obrirà el dia 10 de febrer i es tancarà el 24 de març de 2017, sense opció a pròrroga.

3) El lliurament d’obres es durà a terme per correu electrònic. S’enviarà un correu amb l’assumpte “IV premi de literatura breu”, indicant modalitat (microrelat/poesia breu) i categoria (jove/adult, en la modalitat de microrelat) entre les 00.00 h del dia 10 de febrer i les 23.59 h del dia 24 de març de 2017 a l’adreça “microrelats@castellarvalles.cat”, utilitzant el sistema de lema i plica, segons el qual s’enviaran dos arxius dins el mateix correu.

−El primer arxiu contindrà el text que es presenta a concurs en format Microsoft Word o Openoffice, i anirà anomenat amb el títol del text i el pseudònim del autor. Tots els textos aportats en un altre format seran destruïts i no entraran a concurs.

−El segon arxiu, que no s’obrirà fins després del veredicte, inclourà les dades personals del participant (nom, cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic).

−Un cop finalitzat el concurs, tots els arxius amb els textos no premiats seran esborrats.

−L’organització del IV Premi de literatura breu L’Actual no es fa responsable dels correus electrònics que no arribin o arribin en mal estat a la direcció d’email exposada.

Notícies

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40