Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària telemàtica anterior.
Imatge d'una sessió plenària telemàtica anterior.

Dimarts 23 de febrer

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

a) Part resolutiva

1. Aprovació acta anterior PLE2021/2 Ordinària 26/01/2021

2. Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la núm. 56 a la 178)

3. Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, quart trimestre de 2020

4. Donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust, any 2020

5. Donar compte relació contractacions d'urgència

6. Aprovar el protocol addicional per a 2021 del conveni subscrit amb Fundació Privada Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès

7. Aprovació inicial modificació 1/2021 de la plantilla del personal al servei de l'ajuntament.

8. Aprovació de la modificació 1/2021 de la relació de llocs de treball.

9. Resoldre discrepàncies amb la Intervenció, expedient de modificació de la quantia del complement de productivitat (especial rendiment) del personal al servei de l'ajuntament.

10. Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

11. Moció presentada pel Grup municipal ERC de la campanya contra el quart cinturó en relació a la caducitat de l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers

12. Moció presentada pel Grup municipal ERC per la tinença d'habitatge d'emergència habitacional i d'un protocol d'actuació municipal

13. Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Llibertat Pablo Hasél

14. Proposicions i mocions sobrevingudes

15. Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | Sessió telemàtica

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40