Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Agenda

Imatge d'una sessió plenària anterior.
Imatge d'una sessió plenària anterior.

Dimarts 30 de juny

Proposta

Ple municipal

Ordre del dia:

A) Part resolutiva

1. Aprovació actes anteriors PLE2020/6 Extraordinària amb urgència 09/06/2020 PLE2020/5 Ordinària 26/05/2020

2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 498 a la 665

3. Donar compte del Decret d’Alcaldia núm. 534/2020, 30 de maig, pel qual s’aprova la personació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès com acusació particular en el procediment judicial de Diligència Prèvies núm. 289/2020 tramitat en el Jutjat d’Instrucció núm. 2, o en qualsevol dels Jutjats que derivi, pels aspectes que afectin o puguin afectar a aquesta corporació

4. Aprovació inicial de la modificació puntual de l’Ordenança reguladora de la circulació de vianants i de vehicles de Castellar del Vallès

5. Aprovar la primera pròrroga del contracte per a la concessió de la gestió del servei públic relatiu a l’Escola Bressol Municipal “El Coral” en favor de ‘SUARA SERVEIS, SCCL’ (exp. CONT1100017)

6. Aprovar la segona pròrroga del contracte de gestió del servei públic relatiu a l’Escola Bressol Municipal “Colobrers” en favor de ‘SUARA SERVEIS, SCCL’ (exp. CONT090005)

7. Assumptes sobrevinguts

B) Part deliberativa i de control

8. Moció del grup JxC - per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Castellar

9. Moció del grup JxC - sobre la gestió del procés de reobertura escolar

10. Moció del grup ERC - Per la promoció del comerç electrònic

11. Moció del grup ERC - Per la transformació dels patis d'escola en espais educatius

12. Precs i preguntes

Horari | 19:00

Destinataris | Públic general

Organitza | Ajuntament

Lloc | La sessió plenària tindrà lloc a Ca l'Alberola, però es farà sense públic per raons sanitàries. Es podrà seguir en directe a la 90.1 de la FM i a www.castellarvalles.cat

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

CercadorPeu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40